Samfunden har tagit elektronisk deklarering entusiastiskt i bruk

Skatteförvaltningens meddelande, 10.6.2015

Allt fler inkomstskattedeklarationer lämnas in elektroniskt. Samfundens skattedeklarationstjänst är det mest populära deklarationssättet. 

Under vårens lopp har Skatteförvaltningen uppmanat sina samfundskunder, t.ex. aktiebolag och föreningar, att lämna in skattedeklarationen elektroniskt.

Vid slutet av april hade t.o.m. 76 procent av de aktiebolag och fastighetsaktiebolag som använder skatteblankett 6B lämnat in en elektronisk skattedeklaration. I fjol vid samma tid var andelen 64 procent.

– Den elektroniska deklarationen har blivit populärare hos även andra grupper än aktiebolag och fastighetsaktiebolag. Åtminstone Samfundens skattedeklarationstjänst har tagits väldigt bra emot av dess nya målgrupper, säger skattesakkunnig Henna Madetoja.

– Till exempel av de kommuner, väglag och andra användare av skatteblankett 6 som deklarerade elektroniskt använd 43 procent vår e-tjänst.

Bland annat bostads- och fastighetsbolag, väglag, kommuner, föreningar och stiftelser hade i vår för första gången åtkomst till Samfundens skattedeklarationstjänst, som hjälper kunden att fylla i uppgifterna och gör vissa räkneoperationer automatiskt.

Läs pressmeddelandet: Samfundens elektroniska deklaration fortsätter att öka i popularitet (10.6.2015)