Nytt beskattningsbeslut anländer senast i slutet av oktober

Skatteförvaltningens meddelande, 21.8.2015

Postningen av beskattningsbeslut för 2014 har börjat och pågår ända till 31.10. Du får ett nytt beskattningsbeslut, om uppgifterna ändrats från uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Du kan få ett korrigerat beskattningsbeslut trots att du inte ändrade den skattedeklaration du fick i våras. Skatteförvaltningen kan ha fått korrigerade uppgifter från annat håll, exempelvis från din arbetsgivare. Det beskattningsbeslut du fick i våras är slutgiltigt om det inte skett några förändringar i skattedeklarationens uppgifter. Makar kan få sitt beslut vid olik tidpunkt.

Kontrollera uppgifterna

Jämför uppgifterna i det nya beskattningsbeslutet med uppgifterna som du själv har deklarerat. Om det finns ett klart fel i beskattningsbeslutet, ring numret som har angetts i beskattningsbeslutet. Så kan felet korrigeras innan beskattningen blir färdig. Ändring i beskattningen kan ansökas också efter det att beskattningen har blivit färdig.

Vilka delar av skattedeklarationen ska man spara?

Det nya beskattningsbeslutet ersätter beskattningsbeslutet som du fick på våren. Specifikationsdelen som du fick på våren bör du däremot spara för eventuella kommande behov. Den är avgiftsbelagd, om du behöver beställa den pånytt.

Anmäl kontonummer på nätet

Skatteförvaltningen betalar ut skatteåterbäringarna för år 2014 på bankkonton 3.12.2015. Korrekt bankkontonummer i Skatteförvaltningens uppgifter påskyndar betalningen av återbäringarna.

Den första förfallodagen för kvarskatten är 1.12.2015 och den andra förfallodagen är 2.2.2016. Du får nya giroblanketter för betalning av kvarskatten tillsammans med det korrigerade beskattningsbeslutet.

Skatteupgifterna från år 2014 är offentliga och är tillgängliga vid skattebyråerna fr.o.m. 2.11.2015.