Nya skattestatistiken publiceras: Personkundernas förvärvsinkomster var 122,7 miljarder 2014

Skatteförvaltningens meddelande, 2.12.2015

Skatteförvaltningen och Statistikcentralen har i samarbete framställt personkundernas inkomstskattestatistik. För första gången kan personkundernas alla inkomstskatteuppgifter själv sökas i statistikdatabasen.

Personkundernas inkomstskatter växte med 3 miljarder euro

Personkundernas skattepliktiga inkomster var sammanlagt 131,8 miljarder euro år 2014. Av beloppet var 122,7 miljarder förvärvsinkomster och 9,1 miljarder kapitalinkomster. Personkundernas inkomster växte med 3 miljarder euro jämfört med i fjol.

Det fastställdes 29,9 miljarder euro i inkomstskatt för personkunder för skatteåret 2014, vilket är över en miljard euro mer än året innan. Av beloppet var 26,9 miljarder skatt på förvärvsinkomst och 2,5 miljarder på kapitalinkomst och 500 miljoner Rundradioskatt. 3,9 miljoner personer betalade skatt på förvärvsinkomst och 1,1 miljoner på kapitalinkomst.

Framställnigen av personkundernas inkomstskattestatistik har förnyats

Att framställningen av statistiken över personkundernas inkomstsbeskattning överförts till Statistikcentralen är en del av en större reform av Skatteförvaltningens statistikhelhet. I och med reformen är det möjligt att publicera alla inkomstskatteuppgifter som finns om personkunder. Från och med nu framställs inkomster, avdrag och skatter i statistiktabellerna på mera detaljerad nivå än tidigare.

Samarbetet mellan Skatteförvaltningen och Statistikcentralen garanterar en mer omfattande statistik framöver och bättre service med hjälp av den nya statistikdatabasen PX-Web för dem som behöver statistiken. I och med förändringen blir även användbarheten och kvaliteten av statistiken bättre. Användarna kan själv ta fram uppgifter ur databasen och skapa t.ex. grafer av dem.

Även statistiken över fastighetsskatt, inkomstutveckling, näringsverksamhet och annan statistik framställs år 2016 i samarbete mellan Skatteförvaltningen och Statistikcentralen.

Statistik över personkundernas inkomstskatter (endast på finska)
Databastabeller