Mervärdesskatten vid import överförs till Skatteförvaltningen 1.1.2018

Skatteförvaltningens meddelande, 22.12.2015

Styrgruppen för projektet för överföring av Tullens beskattningsuppgifter till Skatteförvaltningen (VETO-projketet) har beslutat att mervärdesskatten vid import överförs till Skatteförvaltningen 1.1.2018. Målet är att mervärdesskatten vid import i samband med överföringen integreras direkt i Skatteförvaltningens förnyade informationssystem (färdig programvara).

Regeringens propositioner om överföringen lämnas till regeringen under vårsessionen 2017.

VETO-projektet planerar och förverkligar överföringen av punktbeskattningen, bilbeskattningen och mervärdesbeskattningen vid import från Tullen till Skatteförvaltningen. Målet är att åstadkomma kostnads- och resursbesparingar och att minska på företagens administrativa börda. Projektet är ett led i regeringens spetsprojekt för avveckling av normer.

Punktbeskattningen och bilbeskattningen överförs 1.1.2017

Styrgruppen för projektet beslutade redan tidigare att punktbeskattningen och bilbeskattningen överförs till Skattestyrelsen 1.1.2017.   Beskattningsprocesserna och informationssystemen inom dessa skatteslag överförs till Skatteförvaltningen som sådana. Målet är att bilbeskattningen och punktbeskattningen efter en övergångsperiod integreras i Skatteförvaltningens färdiga programvara 1.1.202