Krediteringar och förpliktelser preskriberas på skattekontot efter fem år

Skatteförvaltningens meddelande, 19.10.2015

Om det under en period på fem år inte förekommer andra kontotransaktioner på skattekontot än sådana som grundar sig på krediteringsränta preskriberas krediteringarna på skattekontot.

Skatteförvaltningen återbär krediteringarna på skattekontot, dvs. de inbetalningar och andra krediteringar (exempelvis negativ moms) som kunden själv har betalat in på kontot, innan de preskriberas om det sammanlagda beloppet är minst 20 euro och om det inte finns några hinder för återbäringen.

Om krediteringarna inte har kunnat återbäras på grund av kundens bristfälliga betalningsförbindelse ges information om preskriptionstidpunkten och påföljderna av preskription i samband med skattekontoutdraget.  Ett kontonummer som saknas eller ett felaktigt kontonummer kan korrigeras på webbtjänsten Skattekonto (skatt.fi/skattekonto).

Obetalda skatter som understiger 10 euro lämnas kvar på skattekontot. Som betalning för dem används inbetalningar och återbäringar som registreras senare på kontot. Om det inte finns sådana inbetalningar och återbäringar avförs de preskriberade obetalda skatter som understiger 10 euro med dröjsmålsräntorna från skattekontot efter fem år.