Katso-versionsmeddelande 19.11.

Skatteförvaltningens meddelande, 19.11.2015

En ny version av webbtjänsten Katso lanserades 19.11.2015.

Tjänsten har en ny vy Hantering av auktoriseringar där företagets huvudanvändare och sekundära huvudanvändare kan söka företagets och arbetstagarnas auktoriseringar och upphäva dem vid behov.

Anvisningar finns på sidan www.skatt.fi >  Detaljerade skatteanvisningar >  Elektronisk kommunikation >  Katso-autentisering >  Användarens manualer > Detaljerade anvisningar för webbtjänsten Katso.