I webbtjänsten ALVEU kan man inte ansöka om återbäring 15.12.2015–6.1.2016

Skatteförvaltningens meddelande, 17.11.2015

Webbtjänsten ALVEU har ett driftsavbrott 15.12.2015–6.1.2016. Under driftsavbrottet kan ett momsskyldigt företag i Finland inte ansöka om momsåterbäring från ett annat EU-land. Driftsavbrottet beror på det nya färdigprogrammet som Skatteförvaltningen tar i bruk i början av 2016. Efter driftsavbrottet kan du fr.o.m. 7.1.2015 igen lämna in återbäringsansökningar som vanligt via webbtjänsten.