Blivande pensionär, skaffa dig ett skattekort i tid

Skatteförvaltningens meddelande, 9.11.2015

Det lönar sig att skaffa ett skattekort för pension redan innan pension betalas till dig för första gången. På pension tas i fortsättningen ut en förskottsinnehållning enligt 40 procent om pensionsutbetalaren inte har fått ditt skattekort för pension.

Ändringen gäller dig som ska gå i pension eller har gått i pension i november-december 2015 och ännu inte har skaffat dig ett skattekort för pensionsinkomst.

Med förnyelsen vill man säkerställa att skattesatsen för pension är så rätt som möjligt redan från början.

Tidigare kunde man under de första månaderna ta ut förskottsinnehållning på pension enligt skattekortet för löntagare. I fortsättningen kan skattesatsen för lön inte längre användas vid pensionsutbetalningen, eftersom det inte motsvarar skattesatsen för pension.

Ändringen träder i kraft 1.2.2016. I januari används ännu skattesatsen för december 2015 även om det är frågan om skattesatsen för lön. Om du ändå börjar få pension i januari, tas på den genast ut förskottsinnehållning enligt 40 procent om du inte har ett skattekort för pension.

Skaffa skattekortet för pension via nätet

Om du har börjat få pension i slutet av året ska du själv skaffa dig ett skattekort för pension både för slutet av året och för följande år.

För att få skattekortet för pensionsinkomster behöver du ett pensionsbeslut om din kommande pension. Dessutom behöver du uppgifterna om dina inkomster och förskottsinnehållningen sedan början av året samt dina avdrag. Skatteförvaltningen skickar det nya skattekortet direkt till pensionsutbetalaren.

Ett nytt skattekort får du via skatt.fi/skattekort. Du kan också beställa skattekortet per telefon eller personligen på skattebyrån.

I fortsättningen får pensionsutbetalaren årligen uppgifterna om förskottsinnehållningen direkt av Skatteförvaltningen.