Skatteintäkternas utveckling: Nettointagen växte i maj med 19 miljoner (+0,4 %)

Skatteförvaltningens meddelande, 5.6.2014

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 573 miljoner euro i maj 2014. Ökningen jämfört med maj året innan var 19 miljoner euro (+0,4 %).

Intagen av moms och personkundernas inkomstskatt växte men nedgången i samfundsskatteintaget sänkte ändringsprocenten för det totala skatteintaget till nära noll i maj.

Intaget av personkundernas inkomstskatter var 2 529 miljoner, dvs. 105 miljoner (+4,3 %) mer än i maj i fjol. Förskottsinnehållningarna växte med 4,1 procent, m.a.o. mer än i mars och april.

Intaget av samfundens inkomstskatt utgjorde totalt 237 miljoner, som var hela 136 miljoner (-36 %) mindre än i maj i fjol. Ungefär hälften av nedgången beror på nedgången i förskottsskatteintaget och den andra hälften av nedgången i förskottskompletteringarna.

Momsintaget var totalt 1 117 miljoner, som var 39 miljoner (+3,6 %) mer än i maj i fjol. Ökningen berodde på de minskade momsåterbäringarna (-3,8 %) eftersom bruttointaget av moms förblev på samma nivå som i maj i fjol.


Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.