Skatteförvaltningen är en populär arbetsgivare bland studerande

Skatteförvaltningens meddelande, 13.5.2014

Ekonomistuderande placerade oss på 19:e plats och juridikstuderande på 16:e plats.

Skatteförvaltningen konkurrerar med mycket kända varumärken på listan över ideala arbetsgivare inom handeln. Fem i topp är Nordea, Finnair, Kone, S-gruppen (SOK) och OP-Pohjola-gruppen. Bland juridikstuderande är det nästan enbart statsförvaltningens organisationer som ligger i topp fem. Domstolarna, justitieministeriet, utrikesministeriet, åklagarväsendet samt Advokatbyrån Castrén & Snellman intar topplaceringar.

Detta framgår av Universums undersökning bland studerande under perioden november 2013–mars 2014.

Att ha balans mellan arbete och privatliv, ett betydelsefullt arbete och ett säkert anställningsförhållande är de karriärmål som studerande ser som viktigast.

– Studerandenas karriärmål är i själva verket mycket likadana som Skatteförvaltningens bästa trumfkort, berättar personaldirektör Mika Gylén.

I undersökningen deltog sammanlagt 11 753 universitets- och yrkeshögskolestuderande. Undersökningen omfattar 228 arbetsgivare från olika branscher. Listorna i sin helhet: Ideal employers 2014 (www.universumglobal.com)

Vårt arbete för arbetsgivarprofilen har uppmärksammats

Skatteförvaltningen har också uppmärksammats med ett banbrytarpris för det arbete som gjorts för arbetsgivarprofilen. Priset delades ut av företaget Universum, som specialiserat sig på arbetsgivarvarumärken.

Skatteförvaltningens tänkesätt har varit nytt och annorlunda, lösningarna innovativa och satsningarna betydelsefulla. Skatteförvaltningen, Nokia och Lähi-Tapiola konkurrerade om specialpriset i år.

– Det är verkligen fint att få priset som banbrytare. Att yrkeskunniga uppmärksammat oss berättar om att det noterats att vi verkligen vill ändra våra tillvägagångssätt som arbetsgivare, säger Gylén.

Skatteförvaltningens arbetsgivarprofil har utvecklats målmedvetet sedan 2011. Vårt visionsfyllda arbetsgivarlöfte publicerades i februari 2012: Skatteförvaltningens arbetsgivarlöfte.