Momsintyg för båt utfärdas inte längre

Skatteförvaltningens meddelande, 20.5.2013

Fr.o.m. 1.1.2013 har Skatteförvaltningen inte längre utfärdat ett s.k. momsintyg för båtar, eftersom de andra EU-länderna inte accepterar detta intyg som bevis på betalningen av skatten. Skatteförvaltningen har hittills på begäran utfärdat ett intyg om att det har betalats en omsättningsskatt eller mervärdesskatt i Finland på en finländsk fritidsbåt som är i trafik inom EU.

Alla led i försäljningskedjan av en finländsk fritidsbåt som är i trafik inom EU måste i fortsättningen fullständigt kunna utredas. Därför ska alla handelsfakturor som avser båtens försäljning finnas med i båten.

Om fritidsbåten har köpts från ett land utanför EU, ska det utöver handelsfakturan också finnas med i båten ett förtullningsbeslut, varav den mervärdesskatt eller omsättningsskatt som har betalats på båten i Finland framgår.  

Om man själv har byggt en fritidsbåt ska verifikat över de största anskaffningarna i anslutning till båtbyggandet finnas med i båten.

Om en finsk privatperson har köpt en ny fritidsbåt från ett annat EU-land ska utöver handelsfakturan också en utredning över betalning av mervärdesskatten i Finland finnas med i båten.

Om båten har tagits i bruk före 1 januari 1987 behövs endast en utredning om ibruktagandedatumet. Sen sådan utredning kan t.ex. utgöras av båtens registreringsbevis.

Mer information i Skatteförvaltningens anvisning