Stämpeln Tillgänglighet beaktad

Webbplatsen skatt.fi beviljades i januari 2018 stämpeln Tillgänglighet beaktad. På webbplatser som fått stämpeln har särskilt följande användargrupper beaktats:

 • användare med syn- eller hörselskador
 • användare med motoriska eller kognitiva begränsningar
 • senioranvändare.

Tillgänglighetsstämpeln gäller i tre år, men den förbinder webbplatserna att beakta tillgängligheten även efter det. Närmare information om stämpeln Tillgänglighet beaktad finns på Synskadades förbund rf:s webbplats.

Bedömningsmetod

Sakkunniga gjorde en bedömning av webbplatsens tillgänglighet på våren 2017. Bedömningen utfördes av Eficode Oy (tidigare Adage Oy). Efter tillgänglighetsbedömningen har de flesta brister som identifierades på webbplatsen korrigerats under sommaren och hösten 2017.

Avgränsning av bedömningen

Vid bedömningen granskades alla centrala lösningar för sidlayout och navigering i webbtjänsten. Separata tjänster såsom e-tjänster och räknare ingick inte i bedömningen.

Observationer och åtgärder

Observationerna prioriterades på en fyrgradig skala. Följande observationer gjordes:

 • 2 mycket viktiga
 • 5 viktiga
 • 8 relativt viktiga
 • 1 mindre viktig.

Mycket viktiga eller viktiga observationer av brister och de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa dem:

Mycket viktiga och viktiga observationer

Mycket viktig: Några centrala innehåll återgavs som bilder som saknade textmotsvarigheter.

 • Åtgärd: Bilder med centralt textinnehåll ersattes med text.

Mycket viktig: Visuella länkar till sociala medier och Svarsbanken hade namngivits bristfälligt, varför länkarnas syfte förblev oklart vid användning av skärmläsare. 

 • Åtgärd: De visuella länkarna fick beskrivande aria-etiketter.

Viktig: På en del sidor hade man använt tabeller i layouten, vilket gjorde läsningen med skärmläsare långsammare och mobilanvändningen svårare.

 • Åtgärd: Tabellerna togs bort från sidorna. Stegvisa anvisningar ändrades till brödtextformat.

Viktig: Sökfältet låg på en avvikande plats jämfört med vad som är vanligt på många webbplatser, där det finns i den övre menyraden bland de första elementen. För att hitta sökfältet var skärmläsarens användare tvungen att gå igenom alla länkar i den övre menyraden och menyn.

 • Åtgärd: Hoppa över-länken ”Gå till hela webbplatsens sökning” lades till efter hoppa över-länken ”Gå direkt till innehållet”.

Viktig: Det var svårt att hitta kontaktuppgifter eftersom rubriken ”Om Skatteförvaltningen” inte var det självklara alternativet när man sökte efter dem, och i sidfoten under rubriken ”Kontaktuppgifter” fanns det bara uppgifter om skattebyråerna.

 • Åtgärd: Till sidfotselementet ”Kundbetjäning” lades också länkar till bland annat servicenumren, chatten, tidsbokningen och responsblanketten.

Viktig: Beställning av skattekort på nätet är enkel att hitta eftersom den finns som en funktionsknapp, men beskrivningarna av de övriga beställningssätten ligger långt ifrån funktionsknappen.

 • Åtgärd: En ankarlänk till de övriga beställningssätten placerades efter funktionsknappen.

Viktig: Innehållsfältet saknade ställvis viktiga korslänkar till undersidor eller andra relaterade sidor.

 • Åtgärd: Texterna i innehållsfältet har fått korslänkar till undersidor och relaterade sidor.

Viktig: Anvisningen för textfältet på responsblanketten fanns endast som en platshållare som inte kunde identifieras av skärmläsaren.

 • Anvisningen flyttades till beskrivningstexten.