Information om webbplatsen vero.fi

Vero.fi är webbplatsen för Skatteförvaltningen i Finland.

På vero.fi hittar du länkar till e-tjänster samt blanketter och anvisningar för att sköta skatteärenden.

Huvudmålgrupperna är personkunder, kunder som representerar olika företags- och samfundsformer, arbetsgivare samt sakkunniga som jobbar med beskattning, t.ex. revisorer eller experter på bokföringsbyråer.

Materialet på webbplatsen finns på finska och svenska. En del av materialet har också översatts till engelska. Enstaka anvisningar och blanketter finns också på några andra språk.

Integritetsskydd

Skatteförvaltningens webbplats kan läsas anonymt. Skatteförvaltningen samlar inte sådan information som identifierar användarna.

Skatteförvaltningen identifierar användarna i endast sådana webbtjänster där man behandlar enskilda kunders beskattningsuppgifter (t.ex. MyTax, Skattekort på nätet och Skattedeklaration på nätet).

Skatteförvaltningen samlar dock in uppföljningsuppgifter om användningen av webbplatsen och servicetjänsterna med syfte att utveckla webbtjänsterna. 

Information samlas in med hjälp av kakfiler (kakor eller cookies) som är en liten grupp av data som skickas och sparas på användarens dator. På Skatteförvaltningens webbplats använder man uppföljnings- och sessionsspecifika kakfiler. De sessionsspecifika kakfilerna sparas i webbläsarens minne för den tid då webbläsaren är öppen och de försvinner genast när läsaren stängs. Uppföljningskakorna sparas däremot tills användaren tar dem bort från datorn. Information som samlas in med hjälp av kakfilerna används inte för identifieringen av enskilda användare.

Följande information samlas in med hjälp av kakfilerna:

  • användarens ip-adress
  • klockslag
  • sidor som användaren läser
  • webbläsarens typ
  • den webbadress från vilken användaren öppnade sidan

Användaren har en möjlighet att spärra kakfilerna,  men Skatteförvaltningens webbtjänster och t.ex. sökfunktionen kan användas endast om kakfilerna har aktiverats på datorn.

Det är tryggt att anlita Skatteförvaltningens webbplats

Det är tryggt att anlita Skatteförvaltningens webbtjänster för de ärenden som man har med Skatteförvaltningen. Om du använder tjänsterna på gemensamma datorer (t.ex. i biblioteket), kom ihåg att tömma cacheminnet efter sessionen.

De andra sätten att sköta ärenden (t.ex. responsblankett eller e-post) är däremot inte skyddade och således bör beskattningsuppgifter aldrig skickas på de sätten.    

Webbartiklarna kan ha bilagor i pdf-format. För att kunna läsa dessa bilagor, behöver man ha ett läsprogram. Skatteförvaltningen svarar inte för informationssäkerheten av de läsprogram som kunderna använder.

Det finns länkar från Skatteförvaltningens webbplats till sidor som innehåller nyttig information. Länkarna till dessa sidor har kontrollerats och är således trygga att öppna.

Kunderna kan också följa uppdateringen av Skatteförvaltningens webbplats med hjälp av RSS-feed. RSS-feed kan läsas med hjälp av ett särskilt läsprogram. Skatteförvaltningen svarar inte för informationssäkerheten av de läsprogram som kunderna använder.

Vero.fi-genvägsadresser

Beskrivning av tjänsten Skatt24 (pdf)

Beskrivning av tjänsten Svarsbanken och Egen fråga (pdf)

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken