Innehållet i utdrag ur personkunders offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

UTDRAG UR OFFENTLIGA INKOMSTBESKATTNINGSUPPGIFTER
Skatteår: XXXX
Landskap: XXXX

Innehållet i utdrag ur personkunders offentliga inkomstbeskattningsuppgifter
Namn Födelseår Statsbeskattningen: beskattningsbar
a) förvärvsinkomst
b) kapitalinkomst
Inkomstskatt Kommunalskatt:
a) beskattningsbar inkomst
b) kommunalskatt
a) Skatter och avgifter
sammanlagt¹
b) Förskott
sammanlag
a) Skatteåterbäring
b) Kvarskatt
xxx xxx a) xx,xx
b) xx,xx
xx,xx a) xx,xx
b) xx,xx
a) xx,xx
b) xx,xx
a) xx,xx
b) xx,xx

Nedsatt dröjsmålsränta och återbäringsränta ingår inte i uppgifterna fr.o.m. skatteåret 2018.
¹I beloppet ingår kyrkoskatt, sjukförsäkringspremie och fr.o.m. skatteåret 2013 rundradioskatt.