Jag fick ett felaktigt brev – vad ska jag göra?

Sammanlagt 2 836 skattebetalare fick ett felaktigt brev från Skatteförvaltningen. Breven är daterade 6.8.

Vi skickar nya brev till alla som har fått brev med datumet 6.8 från Skatteförvaltningen. De flesta av de 6.8 daterade breven var felfria men vi skickar också dem för säkerhets skull på nytt.

De felaktiga breven innehöll uppgifter som gällde andra skattebetalare, till exempel:

  • uppgifter om make eller maka
  • kontonummer
  • tabeller som innehåller till exempel beskattningsbeslutets uppgifter, text och belopp
  • QR-koder som inte innehåller kunduppgifter.

Orsaken till de felaktiga skattebreven var inställningarna i utskriftsprogrammets källkod. Felet har nu hittats och det kommer inte att bli fler felaktiga försändelser.

De felaktiga breven är daterade 6.8. De felaktiga breven ser vanligtvis suddiga ut eftersom det kan finnas textlager ovanpå varandra. Det kan också finnas både finsk och svensk text i ett och samma brev.

Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av det felaktiga brevet. Alla de som fått ett felaktigt brev kommer att få ett nytt brev från oss. Beskattningsbesluten finns också i MinSkatt.

Vi utreder som bäst vilkas identifierbara uppgifter har funnits i de felaktiga breven. Om du har fått ett 6.8 daterat brev har en del av dina uppgifter eventuellt överförts till en annan kunds eller ett företags brev.

Vi skickar dig ett separat brev om dina identifierbara uppgifter finns på andra kunders brev. Vi skickar brev till alla vilkas identifierbara uppgifter har funnits på de felaktiga breven. I dataskyddsförordningen förutsätts att man ska kontakta de kunder som personuppgiftsincidenten gäller.

Förstör brevet på ett säkert sätt så att uppgifterna inte längre kan läsas. Ingen behöver breven som innehåller felaktiga uppgifter, varken Skatteförvaltningen eller någon annan. Av informationssäkerhetsskäl ska de alltså förstöras.

I MinSkatt är beslutet rätt och du har fått ett Suomi.fi-meddelande om detta beslut. Felen fanns enbart i skattebreven som skickades per post.