Årsberättelser

Skatteförvaltningens årsberättelser i pdf -format

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015 pdf (6 Mb, 51 sidor)

Årsberättelse 2014 (2 Mb, 44 sidor)

Årsberättelse 2013 (1 Mb, 44 sidor)

Årsberättelse 2012 (2,5 Mb, 36 sidor)

Årsberättelse 2011 (3,3 Mb, 36 sidor)

Årsberättelse 2010 (2,2 Mb, 36 sidor)

Årsberättelse 2009 (600 kt, 36 sidor)

Årsberättelse 2008 (1,76 Mb, 40 sidor)

Årsberättelse 2007 (1,8 Mb, 36 sidor)

Publikationerna är i pdf-format, vilket innebär att du måste ha tillgång till ett pdf-läsprogram för att kunna läsa sidorna. Du kan ladda ner ett sådant program gratis på adressen: http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep.html