Året i ett nötskal

alt=" "

Generaldirektörens översikt över 2020

På videon befinner sig generaldirektör Markku Heikura i Sibbo storskog och funderar högt på våra värderingar, året 2020 och också på utmaningar som framtiden för med sig.

Vår strategiska avsikt är att vara där var våra kunder är och videon filmades i en nationalpark, eftersom dessa är viktiga för finländarnas välbefinnande. Detta har framhävts ytterligare under det exceptionella året. Sibbo storskogs nationalpark, som förenar två olika kommuner via Sibbo storskogs bro, hör till södra Finlands mest populära friluftsområden. I detta landskap diskuterar generaldirektören värderingarna, året 2020 och även framtidens utmaningar.

Videon är cirka 7 minuter lång.

Skatteförvaltningens generaldirektör Markku Heikura.

Tillsammans för kunden – Skatteförvaltningens år 2020

På videon är vår generaldirektör Markku Heikura i Sibbo storskogs nationalpark och funderar på våra värderingar, året 2020 och även på framtida utmaningar.

Skatteintaget för 2020 är mindre än för det föregående året

De första siffrorna som visar skatteintaget för 2020 har blivit färdiga. I fjol samlade Skatteförvaltningen in 69,2 miljarder euro i skatter för samhällets bruk, vilket är 1,6 procent mindre än 2019. Orsaken till att skatteintaget minskade är coronan.

– Skatteintaget minskade måttfullt. Det ser ut som om vi klarade av coronaåret bättre än befarat. Förra våren var skatteintaget klart mindre än på våren 2019 men hösten gick betydligt bättre, säger Skatteförvaltningens generaldirektör Markku Heikura.

På basis av skatteintagssiffrorna vet vi ännu inte de exakta inkomstskattebeloppen för privatpersoner och samfund för skatteåret 2020. Beloppen preciseras på våren i och med att skattedeklarationerna lämnas och beskattningen verkställs. I sina skattedeklarationer anger kunderna till exempel de avdrag och andra kostnader som Skatteförvaltningen inte har uppgifter om tidigare och som påverkar beskattningen för fjolåret. Inkomstbeskattningsbeloppen är slutgiltiga efter att Skatteförvaltningen har slutfört alla kunders beskattning vid utgången av oktober 2021.

Läs mer: Coronavirussituationen: Skatteintaget för 2020 är mindre än för det föregående året

Det största skatteintaget år 2020 utgjordes av inkomstskatt för privatpersoner som uppgick till 31,8 miljarder euro. Det näst största skatteintaget utgjordes av moms som uppgick till 18,1 miljarder euro. De största skattetagarna var staten (60%) och kommunerna (34%). Skatterna användes bland annat till social trygghet, pensioner, hälsovård och administration.

För en beskattning som har fokus på framtiden

Skatteförvaltningen har redan i flera decennier arbetat för att beskattningen ska gå till smidigt. Från arbete med penna och kvittohögar har vi övergått till en digital era med hjälp av MinSkatt. Samtidigt har teknologi tagits i bruk i allt högre grad för att åtgärda skattefelet för allas vår bästa.

Det är inte en slump att finländarnas inställning till skatter hör till de mest positiva i världen. Det är inte heller en slump att den finländska skattekompetensen väcker intresse till och med ute i världen. Skatteförvaltningen är onekligen en modellmyndighet i den digitala eran.

Skatteförvaltningens systematiska arbete för en beskattning som har fokus på framtiden vill lyftas fram på ett allt mer intressant sätt i årsberättelsen. De åtgärder som vidtogs under det gångna året speglas i synnerhet mot de framtida strategiska målen.