Skatteförvaltningens år 2019 - Siffror

Intag

Nettointaget av de skatter som vi samlade in uppgick till sammanlagt 70 360 miljoner euro. Den moms som Tullen uppbär och de skatter som Traficom uppbär upptas inte i Skatteförvaltningens skatteintag.

Antal kunder

Vi tar hand om tjänsterna för följande kunder:Asiakkaat_SVE uusi.png

Kundernas servicekanaler

Antalet kunder som anlitade Skatteförvaltningens e-tjänster ökade ytterligare under 2019. Besöken på skatt.fi har ökat, och till exempel via chatten avgjorde vi 314 000 skattefrågor (året innan 290 000). Chatten lanserades i april 2015.Asiointi_SVE.png

Antal ändringsskattekort

I MinSkatt skapades redan över 70 av ändringsskattekorten. Via MinSkatt får man smidigt och snabbt ett elektroniskt skattekort. 

Procentuell andel returnerade förhandsifyllda skattedeklarationer 2010–2019

Finländarna tog ett stort digitalt kliv när hela 81 procent av dem som kompletterade skattedeklarationen gjorde det i MinSkatt. Användningen av e-tjänsten ökade med 20 procentenheter från året innan.

Sociala medier

År 2019 fick Skatteförvaltningens kanaler i sociala medier över 25 000 nya följare. Tillväxten var 55 procent. 

Utvecklingen för mängden personal på Skatteförvaltningen

Det utfördes sammanlagt 5 127 årsverken på Skatteförvaltningen. Antalet sjönk lite jämfört med föregående år.Henkilosto_SVE.png

Utvecklingen av medelåldern för Skatteförvaltningens personal

Personalens medelålder var 47,3 år. Medelåldern har sjunkit från och med år 2013.

Skatteförvaltningens arbetsnöjdhetsindex

Totalindexet för hela personalens arbetsnöjdhet fortsatte att stiga och var nu 3,64.Viihtyvyys_SVE.png

Ekonomi

De mest centrala planerna i statens resultatstyrning är resultatavtalen och riksdagens budget. De mest centrala uppföljningsuppgifterna är bokslutet och i synnerhet verksamhetsberättelsen som ingår i bokslutet samt ministeriets ställningstagande till bokslutet och verksamhetsberättelsen. Planerings- och uppföljningsuppgifterna relaterade till resultatstyrningen finns på sidan Verohallinnon tulosohjausasiakirjat (Skatteförvaltningens resultatstyrningshandlingar, på finska).