Årsberättelse 2019

År 2019

Generaldirektör Markku Heikura berättar om höjdpunkterna år 2019 (Youtube).

Verksamhetsåret

Att bevara den positiva inställningen till skatter är viktigt
Intaget av inkomstskatt ökar måttfullt.

Siffror

Nettointaget av skatteintäkter var 70,4 miljarder euro inklusive intaget av punkt- och bilskatt. Produktiviteten och den ekonomiska effektiviteten förbättrades.

Våra tjänster

Vårt mål är att öka informationsmängden från intressentgrupperna och den elektroniska datainsamlingen.

Kontroll

Skatteförvaltningen bekämpade grå ekonomi även tillsammans med andra myndigheter och städer.

Personal

År 2019 genomförde Skatteförvaltningen omorganiseringar och det största ibruktagandet i anknytning till reformen av beskattningssystemet. Förändringarna berörde en stor del av personalen.