Årsberättelse 2018

Verksamhetsåret

Vi har effektiviserat verksamheten genom att höja automationsgraden i beskattningen och öka informationsmängden från intressentgrupperna.

Siffror

Nettointaget av skatteintäkter var 68,6 miljarder euro inklusive intaget av punkt- och bilskatt. Produktiviteten och den ekonomiska effektiviteten förbättrades.

Våra tjänster

Vårt mål är att öka informationsmängden från intressentgrupperna och den elektroniska datainsamlingen.

Kontroll

Skatteförvaltningen bekämpade grå ekonomi även tillsammans med andra myndigheter och städer.

Personal

År 2018 genomförde Skatteförvaltningen omorganiseringar och det största ibruktagandet i anknytning till reformen av beskattningssystemet. Förändringarna berörde en stor del av personalen.