Programmet Julkis

Med programmet Julkis kan du läsa personkundernas offentliga uppgifter vid inkomstbeskattningen på skattebyråernas kundterminaler.

De offentliga uppgifterna individualiseras med hjälp av namnet, födelseåret och landskapet. Med landskap avses det landskap där personens hemkommun var belägen vid utgången av året före skatteåret.

OBS!

Dödsbon som har ett FO-nummer har inget födelseår.

Begränsat skattskyldiga (dvs. personer som enligt inkomstskattelagen är bosatt utanför Finland) antecknas under landskapet för den Skatteförvaltningens enhet som verkställde hans beskattning (Nyland eller Åland).

Sökfält

Obligatoriska sökvillkor är skatteår, landskap och namn.

Skatteår

Hämta skatteåret 2009 - 2019 i menyn (skatteårets 2019 uppgifter kan läsas 3.11.2020)

Landskap

Hämta det landskap i menyn där personen hade sin hemkommun vid utgången av året före skatteåret.

På skatteåret 2009 - 2011 tillämpas statsrådets beslut om landskap från 1998 (Statsrådets beslut 177/1998) och från skatteåret 2012 statsrådets beslut om landskap från 2009 som trädde i kraft 2011 (Statsrådets beslut 799/2009). Statsrådets beslut om landskap 100/2015 trädde i kraft 1.1.2016 och den ska tillämpas för offentliga uppgifter från skatteåret 2017.

Namn

Ange minst tre första bokstäver av namnet.

  • t.ex. om du söker efter Måns Matsson, skriv minst "Mat"

Om efternamnet är kortare än fyra tecken, ange minst efternamnet och ett mellanslag eller förnamnets första bokstav.

  • t.ex. om du söker efter Ville Ek, skriv minst ”Ek ”
  • t.ex. om du söker efter Ville Elg, skriv minst ”Elg”

Om efternamnet har t.ex. delen "von" eller "af", skrivs den framför efternamnet.

  • t.ex. om du söker efter Måns von Matsson, skriv minst ”von”
  • t.ex. om du söker efter Måns af Matsson, skriv minst ”af ”

Namnet kan också ha specialtecken, t.ex. á, é eller ü. Aktivera NumLock då du har specialtecken.

Födelseår

Ange födelseåret med fyra siffror i respektive fält.

Utskrift och kopiering

De offentliga uppgifterna vid inkomstbeskattningen är personuppgifter och de kan utlämnas för endast godtagbara ändamål.

Uppgifterna får inte:

  • skrivas ut
  • spara till urklipp (copy/paste)
  • skickas per e-post
  • sparas på ett datamedium

Myndighetsanställda kan ge enskilda utdrag ur de offentliga uppgifterna. Utdrag är avgiftsbelagda (Prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda tjänster - Verohallinto).