Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Momsskyldigheten för små företag ändras – gränsen för verksamhet i liten skala höjs till 20 000 euro

Skatteförvaltningens meddelande, 19.6.2024

Om företagets omsättning understiger 20 000 euro behöver företaget från ingången av 2025 inte registrera sig som momsskyldigt och inte heller ta ut moms av sina kunder. För tillfället är gränsen 15 000 euro.

Det är fråga om en ändring i mervärdesskattelagen som ännu inte har stadfästs.

– Ännu i maj när riksdagen gav sitt förslag till ny lag var gränsen för verksamhet i liten skala 15 000 euro. Under riksdagsbehandlingen steg gränsen dock till 20 000 euro. Om omsättningen alltså understiger 20 000 euro behöver företaget inte sälja sina varor eller tjänster inklusive moms, säger ledande skattesakkunnig Mika Jokinen från Skatteförvaltningen.

Företaget kan dock i regel frivilligt ansöka om momsskyldighet även om omsättningen understiger 20 000 euro. På detta sätt kan företaget dra av den moms som ingår i anskaffningarna för affärsverksamheten.

Omsättningen under det innevarande och det föregående året påverkar momsskyldigheten

I fortsättningen fastställs gränsen för verksamhet i liten skala på basis av omsättningen under det innevarande och det föregående kalenderåret.

– Också omsättningen för 2024 påverkar alltså om företaget kan avregistreras år 2025. Om omsättningen under 2024 understiger 20 000 euro och företaget antar att det också blir så år 2025, kan det låta sig strykas ur momsregistret.

I fortsättningen behöver företag anmäla sig till momsregistret först när den nedre gränsen på 20 000 euro överskrids.

Lättnad vid den nedre gränsen slopas vid ingången av 2025

Samtidigt som gränsen för verksamhet i liten skala i momsbeskattningen stiger, slopas lättnaden vid den nedre gränsen av momsskyldigheten vid ingången av 2025. Lättnaden vid den nedre gränsen är en skattelättnad för de företag som är införda i momsregistret och vars omsättning är mindre än 30 000 euro.

Det går ännu att ansöka om lättnad vid den nedre gränsen för 2024.

I och med lagändringen kan finska små företag dessutom utnyttja momslättnader i andra EU-länder när de säljer till andra EU-länder.

Mer information om ämnet:

Ändringar i mervärdesbeskattningen av små företag - den nya nedre gränsen för skattskyldighet är 20 000 euro - Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Ändringar i momsbeskattningen för småföretag år 2025

Skattelättnaden vid momsskyldighetens nedre gräns slopas – små företag på internationella marknader har möjlighet att utnyttja momsförmåner i andra EU-länder

Sidan har senast uppdaterats 19.6.2024