Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

1,7 miljoner finländare får skatteåterbäringar på onsdagen den 3 augusti – mottagarna bör vänta lugnt också i år

Skatteförvaltningens meddelande, 1.8.2022

Skatteåterbäringsdagen i augusti är det största i år när det gäller antalet skattebetalare. 1,7 miljoner finländare får sammanlagt 712 miljoner euro i återbäringar.

Skatteförvaltningen betalar ut skatteåterbäringar varje månad från juli till december i takt med att beskattningen slutförs. Efter augusti betalar vi ut skatteåterbäringar följande gång den 5 september. Den egna återbäringsdagen syns både i MinSkatt och i beskattningsbeslutet.

Skatteåterbäringarna betalas in på bankkontona under dagens lopp

Också i år ber vi våra kunder att vänta i lugn och ro, eftersom allas skatteåterbäringar inte syns på bankkontot genast på morgonen. Skatteförvaltningen betalar in skatteåterbäringarna på bankkontona på onsdagen under dagens lopp.

– Om skatteåterbäringen inte syns på kontot genast på morgonen, kontrollera saldot på nytt på eftermiddagen. Om pengarna fortfarande inte syns på kontot, är det möjligt att återbäringens utbetalningsdag har flyttats framåt. Du kan kontrollera läget i MinSkatt, påpekar överinspektör Juha Villman från Skatteförvaltningen.

Utbetalningsdagen kan ha flyttats framåt exempelvis om

  • kunden eller hens make eller maka har kompletterat eller korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen
  • Skatteförvaltningen har fått in sådana uppgifter från annat håll som påverkar beskattningen efter att den förhandsifyllda skattedeklarationen har skickats in
  • Skatteförvaltningen inte har rätt kontonummer
  • skatteåterbäringen har använts till att betala skatter
  • skatteåterbäringen har utmätts.

Om du inte anmält ditt kontonummer får du skatteåterbäringen som en betalningsanvisning

De som inte har anmält ett giltigt bankkontonummer till Skatteförvaltningen får sin skatteåterbäring i form av en betalningsanvisning, dvs. en penningförsändelse.

– I augusti betalar vi skatteåterbäringar som betalningsanvisning till 21 000 personer. De kan lösa in skatteåterbäringarna senare på olika sätt på Nordea, berättar Villman.

Vi rekommenderar dock alltid att du anmäler bankkontonumret i MinSkatt, även om din skatteåterbäring nu har betalats ut i form av en betalningsanvisning. Om betalningsanvisningen inte löses in på Nordea, skickas återbäringen tillbaka till Skatteförvaltningen om ett par veckor. Den som har anmält sitt kontonummer före det får sina pengar på bankkontot.

Fastighetsskatten kvittas inte mot skatteåterbäringar

Vid sidan om utbetalningsdagen för skatteåterbäringar infaller i augusti förfallodagarna för såväl kvarskatt som fastighetsskatt. Ca 300 000 kunder har förfallodagen för kvarskatt i dag, dvs. 1.8. Sammanlagt ska de betala in 108 miljoner euro.

Ca 1,9 miljoner skattebetalare har förfallodagen för fastighetsskatt på måndagen den 8 augusti. Sammanlagt ska de betala in 353 miljoner euro.

– Den som i augusti har både skatteåterbäringsdagen och förfallodagen för fastighetsskatt ska komma ihåg att fastighetsskatten inte automatiskt kvittas mot skatteåterbäringarna. Man ska med andra ord komma ihåg att betala fastighetsskatten själv, säger Villman.

Uppgifterna som behövs för att betala kvarskatten och fastighetsskatten finns i MinSkatt samt i beskattningsbeslutet.

Tidigare om temat:

Mer information:

Sidan har senast uppdaterats 1.8.2022