Var ute i god tid: Den utsatta dagen för skattedeklarationen för 1,6 miljoner privatpersoner är i dag

Skatteförvaltningens meddelande, 4.5.2021

Senast i dag ska 1,6 miljoner personer kontrollera, korrigera och vid behov komplettera sin förhandsifyllda skattedeklaration. Det snabbaste och på grund av coronan säkraste sättet att sköta skattedeklarationsärenden är att göra det i MinSkatt.

I vår har det varit livligt i MinSkatt redan före den första utsatta dagen för löntagare och pensionärer. Sedan ingången av året har tjänsten haft nästan 10 miljoner inloggningar. Under motsvarande tidsperiod i fjol loggades det in 8,6 miljoner gånger.

Före den sista veckan i april hade förhandsifyllda skattedeklarationer skickats i MinSkatt 546 000 gånger. För en del har den utsatta tiden för skattedeklarationen redan passerat: firmaföretagare, jord- och skogsbruksidkare och deras makar skulle komplettera sina skattedeklarationer senast den 1 april.

Användaren kan inte söndra MinSkatt

Löntagare och pensionärer kan vid behov komplettera sina förhandsifyllda skattedeklarationer i flera etapper i MinSkatt. I MinSkatt går det att skicka skattedeklarationen till Skatteförvaltningen så många gånger som en vill. Det viktigaste är att göra det senast på den egna utsatta dagen. Datumet finns i MinSkatt och på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

– Användaren kan inte söndra MinSkatt eller stöka till sin skattedeklaration. Det lönar sig att ta fram de nödvändiga uppgifterna om avdragen redan före inloggningen och i MinSkatt gå framåt punkt för punkt, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki.

Finländarna vill sköta sina skatteärenden rätt men en del är osäkra

Finländarna är omsorgsfulla när de sköter skatteärenden och vill göra det rätt och i tid. Ibland är kunderna dock osäkra och gör onödigt arbete.

– Till exempel en liten grupp kompletterar för säkerhets skull sina skattedeklarationer både i MinSkatt och på papper. Det är inte klokt varken ur Skatteförvaltningens eller kundens synpunkt. Dessa dubbla deklarationer behandlas separat och medför extra arbete för handläggarna. Kunden tror sig ha gjort det så att hen är på den säkra sidan men detta resulterar eventuellt i en längre behandlingstid och senareläggning av utbetalningen av skatteåterbäringen, säger Hietamäki.

Skattedeklarationen kan kompletteras antingen i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Fakta: De utsatta dagarna 2021 för löntagare och pensionärer för att komplettera skattedeklarationen

  • Det finns tre utsatta dagar i maj för löntagare och pensionärer för att komplettera skattedeklarationen. Tisdagen den 4 maj är den utsatta dagen för 1,6 miljoner kunder, tisdagen den 11 maj för 1,7 miljoner kunder och tisdagen den 18 maj för 1,6 miljoner kunder.
  • Förra våren kompletterade 1,3 miljoner personer den förhandsifyllda skattedeklarationen. Då gjorde 95 procent av löntagarna kompletteringarna i MinSkatt.
  • Skatteförvaltningen räknar med att det i år görs fler korrigeringar och kompletteringar i de förhandsifyllda skattedeklarationerna än på flera år. På grund av coronaåret finns det många som till exempel för första gången deklarerar avdrag som anknyter till distansarbete.
  • Om personen kompletterar skattedeklarationen får hen senare ett nytt beskattningsbeslut av Skatteförvaltningen. Om det har kommit in nya uppgifter om beskattningen efter att Skatteförvaltningen skickat den förhandsifyllda skattedeklarationen får dessa kunder ett nytt beskattningsbeslut.
  • De utsatta dagarna för betalningen av eventuella skatteåterbäringar eller kvarskatter infaller vid olika tidpunkter för olika kunder även i år. Betalningsdagarna finns på det slutliga beskattningsbeslutet.

Anvisningar:
Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper – skatt.fi

Tidigare om vårens skattedeklarationer:
Distansarbetare: så här anger du kostnaderna på din skattedeklaration – skatt.fi
Det mest gjorda skatteavdraget har varit avdraget av kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats – Skatteförvaltningen räknar med att antalet personer som gör dessa avdrag minskar – skatt.fi
Glöm inte att på skattedeklarationen ange inkomster av virtuella valutor – skatt.fi
Kom ihåg att ange hyresinkomsterna på skattedeklarationen – skatt.fi