Undvik strängare beskattning av lönen i december, kontrollera din inkomstgräns nu

Skatteförvaltningens meddelande, 25.8.2021

Enligt Skatteförvaltningens uppskattning överskrids inkomstgränsen på skattekortet för 970 000 löntagare i år om löneinkomsterna fortsätter att flyta in i samma takt som i januari–juli. Skatteförvaltningen uppmuntrar alla att kontrollera inkomstgränsen på sitt skattekort och att vid behov göra ett nytt skattekort i MinSkatt.

Efter att inkomstgränsen på skattekortet överskridits beskattas löneinkomsterna enligt tilläggsprocenten som är högre än grundprocenten.

– Till exempel en Helsingforsbo som hör till kyrkan och förtjänar 37 500 euro i året har grundprocenten 17 och tilläggsprocenten 38,5. Om inkomstgränsen överskrids i november och personen förtjänar 3 000 euro över inkomstgränsen i december får hen i december 645 euro mindre i hand av lönen än i november, säger överinspektör Päivi Ylitalo på Skatteförvaltningen.

Genom att göra ett ändringsskattekort nu genast efter sommaren kan de högre inkomsterna och den eventuella högre grundprocenten beaktas i förskottsinnehållningen möjligen redan från och med september beroende på arbetsgivaren. På detta sätt fås löneinkomster i hand jämt för månaderna under slutet av året.

– Den bästa situationen för löntagaren är när inkomstgränsen på skattekortet är så nära de faktiska inkomsterna som möjligt. Då behöver personen inte heller vänta på de överbetalade skatterna fram till skatteåterbäringsdagen nästa år, säger Ylitalo.

Över en miljon löntagare har redan gjort ett ändringsskattekort

Skatteförvaltningen skickade vid årsskiftet ett skattekort för löneinkomster till 3,4 miljoner privatpersoner. Inkomstgränsen på skattekortet gäller för februari–december, det vill säga för 11 månader. Det skattekort som mottagits vid årsskiftet baserar sig på beskattningsuppgifterna för 2019 eller uppgifterna på ett ändringsskattekort som personen gjort 2020.

Av dem som fått ett skattekort har 29 procent gjort ett ändringsskattekort, vilket sammanlagt är över en miljon privatpersoner. Av ändringsskattekorten har 73 procent gjorts elektroniskt i MinSkatt.

Skatteförvaltningen har skickat en rekommendation om att kontrollera sin skattesats till över 19 000 användare av Suomi.fi-meddelanden

I år har Skatteförvaltningen för första gången omfattande skickat påminnelser till de användare av Suomi.fi-meddelanden vars skattesats ser ut att vara för låg på basis av inkomsterna under början av året.

Inom mars–augusti har påminnelser skickats till över 19 000 privatpersoner. Av dem som fått påminnelsen har 10 procent gjort ett ändringsskattekort.

Om personen tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden har hen avstått från papperspost av de myndigheter som använder tjänsten. De som tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får exempelvis inte sitt skattekort eller sin förhandsifyllda skattedeklaration hem per post på papper. Däremot får de ett e-postmeddelande när det finns något nytt skatteärende i MinSkatt.

För tillfället har tjänsten Suomi.fi-meddelanden över 630 000 användare.

Anvisningar till att göra ett skattekort:
Skattekort – skatt.fi