Ta det med ro, det ordnar sig, Skatteförvaltningen betalar skatteåterbäringar till två miljoner personer i morgon under dagens lopp

Skatteförvaltningens meddelande, 2.8.2021

Den största posten av årets skatteåterbäringar betalas in på kontona tisdagen den 3 augusti. Två miljoner skattebetalare får sammanlagt 990 miljoner euro i skatteåterbäring.

Du behöver inte oroa dig om skatteåterbäringen inte syns på kontot genast på morgonen. Återbäringarna betalas in på kontona på tisdagen under dagens lopp. De som får återbäring ska alltså ha lite tålamod i år.

– Om skatteåterbäringen inte syns på kontot på morgonen ska du vänta och kontrollera läget på nytt på kvällen. Om skatteåterbäringen inte finns på kontot på kvällen heller kan utbetalningsdagen ha flyttats framåt. Du kan alltid kontrollera läget i MinSkatt, påpekar överinspektör Juha Villman.

Utbetalningsdagen kan flyttas framåt exempelvis om du själv eller din make eller maka har kompletterat sin förhandsifyllda skattedeklaration. Skatteförvaltningen kan också ha fått in uppgifter som påverkar beskattningen från andra håll, till exempel från arbetsgivare eller banker. En skatteåterbäring som syns i beskattningsbeslutet kan också utebli om den har använts för att betala skatter eller andra skulder som är i utsökning.

Beskattningen av privatpersoner slutförs flexibelt och därför får olika personer sina skatteåterbäringar vid olika tidpunkter. De första mottagarna fick sina skatteåterbäringar i juli och även de sista betalas ut senast i december. Återbäringar betalas ut under hela hösten en gång i månaden allteftersom beskattningen slutförs. De flesta får sina skatteåterbäringar i augusti.

Också förfallodagarna för kvarskatt och fastighetsskatt infaller under "superveckan"

Under samma vecka som skatteåterbäringarna infaller också förfallodagen för kvarskatt, dvs. måndagen den 2 augusti, och förfallodagen för fastighetsskatt, dvs. fredagen den 6 augusti. I dag betalar 330 000 skattebetalare kvarskatt och det sammanlagda skattebeloppet de betalar uppgår till 119 miljoner euro. Därtill betalar 1,8 miljoner skattebetalare fastighetsskatt. Sammanlagt ska de betala 323 miljoner euro.

Om skatteåterbäringarna och förfallodagen för fastighetsskatt infaller på samma vecka kvitteras fastighetsskatten inte automatiskt som betald av skatteåterbäringarna. Fastighetsskatten ska alltså betalas separat. De aktuella betalningsuppgifterna finns i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

 

Ytterligare information:

Varför fick jag inte skatteåterbäring?

Anvisningar för betalning av fastighetsskatt

Anvisningar för betalning av kvarskatt