Skattesatsen för uppskattningsvis över 920 000 personer är fel för slutet av året – dags att handla!

Skatteförvaltningens meddelande, 28.9.2021

Enligt Skatteförvaltningens beräkningar kommer över 920 000 personers inkomstgräns att överskridas om de under slutet av året får löneinkomster i samma takt som under början av året 2021. Om man kontrollerar att inkomstgränsen är korrekt beskattas inte inkomsterna i december med den högre tilläggsprocenten. 

Det lönar sig att nu kontrollera inkomstgränsen för slutet av året på skattekortet. Om de uppskattade inkomsterna under året är för höga eller för låga lönar det sig att gå till MinSkatt, beställa ett nytt skattekort och då meddela de verkliga inkomsterna under slutet av året.

Då kan man undvika att inkomsterna i december beskattas med tilläggsprocenten, som är klart högre än grundskatteprocenten.  

- Om man gör ändringarna i skattekortet nu beskattas inkomsterna eventuellt med en högre skattesats under flera månaders tid och då påverkas inte en enskild månads inkomster lika mycket. Om inkomstgränsen å andra sidan har varit för hög betalar man mindre i skatt under slutet av året, berättar överinspektör Päivi Ylitalo på Skatteförvaltningen. 

Det lönar sig att kontrollera sin egen inkomstgräns även om man redan har gjort ett ändringsskattekort i år

Enligt Skatteförvaltningens uppskattning har 43 procent av dem för vilka inkomstgränsen eventuellt överskrids redan ändrat sin skattesats minst en gång i år.

57 procent, dvs. drygt en halv miljon personer, har däremot inte ännu skapat ett ändringsskattekort i år.

En påminnelse om för låg skattesats via Suomi.fi-meddelanden

Skatteförvaltningen har i år för första gången skickat e-postpåminnelser till personer vars skattesats verkar vara för låg i förhållande till inkomsterna under början av året och bett dem att vid behov skapa ett nytt skattekort i MinSkatt.

När en person har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får denna person meddelanden från myndigheter som använder tjänsten i elektroniskt format i stället för per post på papper.

Personer som tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får exempelvis inte sitt skattekort eller sin förhandsifyllda skattedeklaration hem per post på papper. Däremot får de ett notifieringsmeddelande per e-post när det finns något nytt skatteärende i MinSkatt.

För tillfället har tjänsten Suomi.fi-meddelanden nästan 700 000 användare.

Så här beräknas inkomstgränsen:

  • Skattekortet för 2021 baserar sig på beskattningsuppgifterna för 2019 eller uppgifterna på ett ändringsskattekort som gjorts år 2020.
  • Inkomstgränsen på skattekortet som har fåtts i början av året är avsett att användas i februari–december, det vill säga i 11 månader. Även semesterpenningen har beaktats då inkomstgränsen har beräknats.
  • När man skapar ett ändringsskattekort i MinSkatt ska man meddela de inkomster man fått i år samt de skatter som betalats för dem. Det finns en knapp i MinSkatt som automatiskt hämtar de egna inkomsterna från inkomstregistret till blanketten.
  • Då man beställer ett ändringsskattekort ska man uppskatta inkomsterna under slutet av året. Inkomstgränsen som finns på ändringsskattekortet är avsedd för inkomsterna under slutet av året.

Ytterligare information:

Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt

Hur kontrollerar jag att inkomstgränsen på skattekortet är tillräckligt hög?