Skattekortet för över en halv miljon personer överförs redan automatiskt till arbetsgivaren

Skatteförvaltningens meddelande, 22.9.2021

Både löneadministrationen och den enskilda människan sparar tid när skattekortet överförs till arbetsgivaren via Skatteförvaltningens programmeringsgränssnitt. Under slutet av året blir gränssnittet allt användbarare också för utbetalare av pensioner och förmåner.

Om arbetsgivaren använder Skatteförvaltningens skattekortsgränssnitt överförs uppgiften om arbetstagarens skattesats automatiskt från Skatteförvaltningen till löneutbetalningssystemet.

Arbetstagaren behöver alltså inte längre separat lämna skattekortet till arbetsgivaren när ett nytt skattekort träder i kraft.

- Skattekortsgränssnittet sparar tid och pengar i löneadministrationen när skattekorten inte längre behöver administreras. Och när uppgiften om skattesatsen överförs automatiskt till arbetsgivaren räcker det för arbetstagaren att hen håller sin skattesats uppdaterad i MinSkatt, säger utvecklingssakkunnig Sauli Kukkonen på Skatteförvaltningen.

Skattekortsgränssnittet öppnades i december i fjol och för tillfället överförs uppgifterna om skattekorten för över en halv miljon personer.

- Användarantalet har ökat snabbt och speciellt under sommaren fick gränssnittet många nya användare. Det finns dock ännu många organisationer som säkert kan ha nytta av denna lösning, konstaterar Kukkonen.

Arbetsgivaren berättar ifall gränssnittet används på arbetsplatsen och om det egna skattekortet överförs automatiskt via gränssnittet.

Lättare att utnyttja också vid utbetalningen av pensioner och förmåner

Skattekortsgränssnittet används tills vidare i huvudsak av arbetsgivare. Till exempel tjänster för lättföretagare och företag som bedriver personaluthyrning har enligt Kukkonen med glädje tagit emot gränssnittet.

- Om en persons inkomster är oregelbundna är hen tvungen att beställa flera ändringsskattekort under året. Detta har traditionellt belastat personalen på ekonomiförvaltningar.

Under hösten 2021 förnyas skattekortsgränssnittet så att det blir allt lättare att använda gränssnittet också för utbetalare av pensioner och förmåner, såsom för arbetslöshetskassor och försäkringsbolag.

Användningen kräver ändringar i ekonomisystemet

För att ta i bruk skattekortsgränssnittet ska ändringar göras i organisationens ekonomisystem. Om organisationen använder en extern tjänsteleverantörs programvara lönar det sig att fråga leverantören om möjligheten att använda gränssnittet.

Om organisationen däremot gör ändringarna i form av egen programvaruutveckling ger Skatteförvaltningen anvisningar och hjälp med utvecklingen.

Ibruktagandet av gränssnittet medför vissa kostnader beroende på avtalet mellan organisationen och programvaruleverantören. Själva användningen av Skatteförvaltningens gränssnitt är gratis.

Skatteförvaltningen har över 30 olika programmeringsgränssnitt som används för att automatiskt överföra beskattningsrelaterade uppgifter mellan systemen hos olika aktörer. Det finns planer på att öppna flera nya gränssnitt nästa år.

Mer information:

Information om gränssnitt
Anvisningar till programvaruleverantörer om Skatteförvaltningens gränssnitt