Skatteförvaltningen uppmuntrar ålänningarna att komplettera sina skattedeklarationer i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 23.3.2021

Eftersom coronavirussituationen är svår, vädjar Skatteförvaltningen ålänningarna till att sköta sina skatteärenden på nätet nu på våren och ställa skattefrågor per telefon. En del av ålänningarna har redan fått den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt. Den förhandsifyllda skattedeklarationen finns i MinSkatt för alla ålänningar senast den 3 april och kan därefter kompletteras.

Ålänningarna har hittills kompletterat den förhandsifyllda skattedeklarationen med hjälp av pappersblanketter i större utsträckning än invånarna i övriga Finland. Av alla finländare kompletterade 83 procent sin förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt förra våren, medan motsvarande siffra på Åland var 73 procent.

– Eftersom coronavirussituationen på Åland varit utmanande under början av våren önskar vi att så många som möjligt för första gången nu vågar komplettera sin skattedeklaration i MinSkatt, säger Maria Sagulin, skattedirektör på Åland.

På Skatteförvaltningens webbplats finns ingående anvisningar om hur skattedeklarationen kan kompletteras i MinSkatt: Deklarationsanvisning – skatt.fi. Också telefonservicen ger råd vid behov.

I MinSkatt går det också att deklarera åländska avdrag

Ålänningar kan på skattedeklarationen göra vissa avdrag som inte är tillgängliga på det finländska fastlandet. Ålands egna avdrag är sjukdomskostnads-, studie- och studielånsavdraget samt avdraget av hyreskostnader för en bostad på arbetsorten på Åland.

– En allmän missuppfattning är att Ålands egna avdrag ska deklareras på blanketten Ålandsbilagan. Uppfattningen är oriktig. Det går snabbare och smidigare att deklarera även dessa avdrag i MinSkatt, säger Maria Sagulin.

Sätten att arbeta ändrades under förra året: kontrollera resekostnaderna på skattedeklarationen och ansök vid behov om de avdrag som anknyter till distansarbete

Skatteförvaltningen uppskattar att det i år görs fler korrigeringar och kompletteringar i de förhandsifyllda skattedeklarationerna än på flera år. Kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen minskade eftersom många började distansarbeta delvis eller helt i mars i fjol. En del kan å sin sida dra av kostnader för distansarbete. Också kostnader för de munskydd som används under resor mellan hemmet och arbetsplatsen får dras av.

På skatt.fi finns också samlade anvisningar om distansarbete och avdrag: Distansarbete och avdrag – skatt.fi.

Fakta om den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren 2021

  • Skatteförvaltningen skickar 4,9 miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer på våren.
  • Före den 3 april får 2,1 miljoner löntagare och 1,2 miljoner pensionärer den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt. Per post kommer de förhandsifyllda skattedeklarationerna fram senare.
  • Firmaföretagare, jord- och skogsbruksidkare och deras makar har redan fått de förhandsifyllda skattedeklarationerna. De ska kontrollera och vid behov komplettera deklarationen senast den 1 april.
  • För löntagare och pensionärer är de utsatta dagarna för att komplettera den 4 maj, 11 maj och 18 maj. Den egna utsatta dagen visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.