Skatteförvaltningen rättar beskattningen av cirka 2 600 kunder för åren 2018–2020

Skatteförvaltningens meddelande, 13.9.2021

Cirka 2 600  finländare har fel beskattningskommun på sitt beskattningsbeslut för åren 2018–2020. Skatteförvaltningen rättar beskattningen av kunderna för åren i fråga.

Felet gäller en grupp finländare som 2018 eller senare har flyttat utomlands men fortfarande är allmänt skattskyldiga i Finland. Som beskattningskommun har då den kommun antecknats som personen har anlänt till från utlandet även om beskattningskommunen i vissa fall borde vara den kommun där personen har bott innan hen flyttade utomlands.

− I praktiken har alltså vissa personer beskattats enligt kommunalskattesatsen i fel kommun – av en del har det tagits ut för mycket i skatt och av andra för lite. Bland dessa finns det också personer vars beskattning inte har påverkats av felet. Vi är ledsna över detta, säger ledande skattesakkunnig Sami Varonen på Skatteförvaltningen.

Rättelsen kan föra med sig antingen skatteåterbäring eller kvarskatt, ingen ränta uppbärs

Skatteförvaltningen rättar beskattningen för de kunders del som berörs av felet och kontaktar dem per brev. Kunderna behöver inte själv kontakta Skatteförvaltningen. I och med rättelsen kan kunden få skatteåterbäring eller bli tvungen att betala kvarskatt. Enligt Skatteförvaltningens uppskattning ska cirka 1 200 kunder betala mer i kommunalskatt och det är ungefär lika många kunder vars kommunalskattesats blir mindre.
– För en enskild kund beror skattepåverkan på inkomstnivån och avdragen. I regel handlar det om några hundra euro åt ett eller annat håll. Om årsinkomsterna är exempelvis 30 000 euro innebär en ändring på en procentenhet kalkylmässigt att kommunalskatten ändras cirka 300 euro, berättar Varonen.
− Om rättelsen leder till att kunden ska betala kvarskatt tar Skatteförvaltningen inte ut dröjsmålsränta.