Skatteförvaltningen övervakar taxiföretagare intensifierat

Skatteförvaltningens meddelande, 18.2.2021

Skatteförvaltningen utför en skatterevision på nästan 400 taxiföretag i år. Under året fästs dessutom särskild uppmärksamhet vid hur företag inom taxibranschen sköter sina obligatoriska arbetsgivarskyldigheter. Målet med den intensifierade övervakningen är att taxiföretagare bättre än tidigare ska reda ut sina skatteansvar och kunna handla rätt.

Det blev lättare att få taxitillstånd 2018 när den nya taxilagen trädde i kraft. Till följd av reformen kom det många nya företagare till branschen och skattekontrollen blev mer utmanande än tidigare.

– De nya taxiföretagarna vet nödvändigtvis inte vilka lagstadgade skyldigheter som anknyter till taxiverksamheten och kan därför inte handla rätt. Den intensifierade övervakningen kan motiveras med att också taxibranschen har önskat att vi rensar grå ekonomi från branschen, säger överinspektör Jarmo Lahdenperä på Skatteförvaltningen.

Exempel på problem som dykt upp i taxiverksamheten är att företagaren inte har taxitillstånd, bilens dokument är inte i ordning och kunden kan inte följa upp priset på resan.

I skatterevisionen utreds om bokföringen motsvarar företagets verksamhet

Företagarna får på förhand information om skatterevisioner som Skatteförvaltningen gör. I skatterevisionen utreds om bokföringen ger en korrekt och tillräcklig bild av företagets verksamhet. Målet är också att handleda företagaren att handla rätt.

– Till en skatterevision selekteras de företagare som enligt våra uppgifter eventuellt har något oklart i inkomstbeskattningen, betalningen av moms eller arbetsgivarskyldigheterna, säger Lahdenperä.

Skatteförvaltningen har även tidigare fäst uppmärksamhet vid problem inom taxibranschen. Under tidigare år har Skatteförvaltningen till exempel deltagit i taxirazzior tillsammans med polisen och Trafik- och kommunikationsverket Traficom.


Mer information:

Vad ska en blivande taxiföretagare tänka på? – skatt.fi