Skattedeklarationsvåren är snart över: I dag har 1,6 miljoner personer den utsatta dagen för skattedeklarationen

Skatteförvaltningens meddelande, 18.5.2021

I dag är det den tredje utsatta dagen för löntagare för att komplettera skattedeklarationen. Senast i dag den 18 maj ska 1,6 miljoner personer kontrollera, korrigera och vid behov komplettera sin förhandsifyllda skattedeklaration.

Fram till morgonen i går hade 1,2 miljoner privatpersoner kompletterat sin skattedeklaration. Våren 2020 kompletterade sammanlagt 1,3 miljoner personer sin förhandsifyllda skattedeklaration.

– De flesta behöver inte heller i år göra något annat än kontrollera uppgifterna. Om din utsatta dag redan har gått men det fanns något att deklarera ska du göra det genast, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki.

Frågor som anknyter till coronaåret har varit utmärkande för vårens skattedeklarationer. Skatteförvaltningen har fått in många frågor om hur de kostnader som hänför sig till distansarbete får dras av. Avdraget som anknyter till kostnader för munskydd på resorna mellan hemmet och arbetsplatsen har också väckt många frågor. Skatteförvaltningen har samlat omfattande anvisningar om de avdrag som hänför sig till distansarbete: Distansarbete och avdrag – skatt.fi

Fakta: De utsatta datumen 2021 för privatpersoner för att komplettera skattedeklarationen

 • Löntagarna och pensionärerna har tre utsatta dagar i maj för att senast komplettera skattedeklarationen.
  • Tisdagen den 4 maj: Den utsatta dagen gällde 1,6 miljoner personer.
  • Tisdagen den 11 maj: Den utsatta dagen gällde 1,7 miljoner personer. Dessa kunder fick tidsfrist för att komplettera skattedeklarationen fram till den 14 maj eftersom det förekom störningar i MinSkatt sent på kvällen under den utsatta dagen.
  • Tisdagen den 18 maj: Den utsatta dagen gäller 1,6 miljoner personer.
 • Den 1 april var dagen då 480 000 firmaföretagare, jord- och skogsbruksidkare och deras makar senast skulle komplettera sina skattedeklarationer.
 • På grund av coronan rekommenderar Skatteförvaltningen att göra ändringarna i MinSkatt. I fjol gjorde 95 procent av löntagarna korrigeringarna i tjänsten.
 • Om en person kompletterar sin skattedeklaration får hen senare ett nytt beskattningsbeslut av Skatteförvaltningen.
 • Ett nytt beskattningsbeslut skickas också till personen om det har kommit in nya uppgifter om hens eller makens beskattning efter att Skatteförvaltningen skickat den förhandsifyllda skattedeklarationen.
 • De utsatta dagarna för betalningen av eventuella skatteåterbäringar eller kvarskatter infaller även i år vid olika tidpunkter för olika kunder. Betalningsdagarna finns på det slutliga beskattningsbeslutet.

Anvisningar:
Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper – skatt.fi

Tidigare om vårens skattedeklarationer:
Distansarbetare: så här anger du kostnaderna på din skattedeklaration – skatt.fi
Det mest gjorda skatteavdraget har varit avdraget av kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats – Skatteförvaltningen räknar med att antalet personer som gör dessa avdrag minskar – skatt.fi
Glöm inte att på skattedeklarationen ange inkomster av virtuella valutor – skatt.fi
Kom ihåg att ange hyresinkomsterna på skattedeklarationen – skatt.fi