Skatteåterbäringssommaren börjar: de första kunderna får sin återbäring måndagen den 5 juli

Skatteförvaltningens meddelande, 30.6.2021

De första skatteåterbäringarna kommer in på kontona måndagen den 5 juli och den första förfallodagen för kvarskatten är den 1 juli. I år syns skatteåterbäringarna inte nödvändigtvis på kontot genast på morgonen.

Skatteförvaltningen betalar i juli ut totalt cirka 133 miljoner euro i skatteåterbäringar till 148 000 kunder.

Beskattningen av privatpersoner slutförs flexibelt nu för tredje året, det vill säga vid olika tidpunkter för olika kunder. Därför finns det även i år flera utsatta dagar för betalningen av skatteåterbäringar eller eventuella kvarskatter. De första skatteåterbäringarna betalas i juli och de sista i december.

Mest skatteåterbäring betalas ut i augusti. Tisdagen den 3 augusti får 2 miljoner kunder sammanlagt 990 miljoner euro i skatteåterbäring.

Om skatteåterbäringen inte syns på kontot, vänta och kontrollera läget på nytt på eftermiddagen

– I år krävs det tålamod av dem som väntar på skatteåterbäring. Pengarna finns nödvändigtvis inte på kontot genast på morgonen på skatteåterbäringsdagen. Vi kan emellertid varje månad betala skatteåterbäringar en dag tidigare än i fjol, berättar överinspektör Juha Villman från Skatteförvaltningen.

För en del av dem som väntar på skatteåterbäring kan utbetalningsdagen ha flyttats till en senare tidpunkt än vad som meddelats i det ursprungliga beskattningsbeslutet. På beskattningsbeslutet står det datum då personens beskattning slutförs. Om det sker ändringar i beskattningsuppgifterna innan beskattningen slutförs kan dagen då beskattningen slutförs, beloppet av skatteåterbäring eller kvarskatt samt betalnings- eller förfallodagarna ännu komma att ändras.

Om skatteåterbäringarna inte finns på kontot på kvällen kan utbetalningsdagen ha flyttats framåt

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringarna kan ha flyttats framåt exempelvis om

  • kunden eller hens make eller maka har kompletterat eller korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen
  • Skatteförvaltningen har fått in uppgifter från annat håll som påverkar beskattningen efter att den förhandsifyllda skattedeklarationen har skickats in
  • Skatteförvaltningen inte har rätt kontonummer
  • skatteåterbäringen har använts till att betala skatter
  • skatteåterbäringen har utmätts.

Anmäl ditt kontonummer i MinSkatt

Skatteförvaltningen påminner kunderna om att i MinSkatt kontrollera på vilket konto skatteåterbäringarna kommer att betalas ut.

– Till exempel i fjol fick 32 000 personer skatteåterbäringen i form av en betalningsanvisning, dvs. en penningförsändelse, eftersom Skatteförvaltningen inte fick de här personernas kontonummer i tid. En skatteåterbäring som betalats som betalningsanvisning kan senare lösas in på Nordeas kontor, men man får alltjämt inte pengarna på skatteåterbäringsdagen, förklarar Villman.

För tillfället saknas det i Skatteförvaltningens uppgifter kontonummer för 600 personer som ska få skatteåterbäring i juli. Bland dem som får skatteåterbäring i augusti saknas det ännu 53 000 kontonummer.

Betalningsdagar för skatter sommaren 2021

Fastighetsskatt

6.7 betalningsdag för fastighetsskatten för 140 000 kunder Sammanlagt 442 miljoner euro att betala.
6.8 betalningsdag för fastighetsskatten för 1,8 miljoner kunder. Sammanlagt 323 miljoner euro att betala.

Kvarskatt

1.7 Förfallodag för kvarskatten för 64 000 kunder. Sammanlagt 52 miljoner euro att betala.
2.8 Förfallodag för kvarskatten för 330 000 kunder. Sammanlagt 119 miljoner euro att betala.

Skatteåterbäringar

5.7 Det betalas ut sammanlagt 133 miljoner euro i skatteåterbäring till 148 000 kunder.
3.8 Det betalas ut sammanlagt 990 miljoner euro i skatteåterbäring till 2 miljoner kunder.

Mer information:
Varför fick jag inte skatteåterbäring? - skatt.fi
Till vilket konto betalas skatteåterbäringen? - skatt.fi
Anmälan och ändring av kontonummer - skatt.fi