Sköt dina skatteärenden nu – MinSkatt är ur bruk under slutet av veckan

Skatteförvaltningens meddelande, 16.11.2021

MinSkatt logo.

På grund av en systemuppdatering pågår ett driftsavbrott i MinSkatt från torsdagen den 18 november klockan 15.30 till måndagen den 22 november klockan 12. Det går inte att sköta skatteärenden i MinSkatt under avbrottet. Skatteförvaltningen ger anvisningar om att sköta skatteärendena under början av veckan.

Driftsavbrottet beror på en systemuppdatering under vilken MinSkatt uppdateras till en ny version. Joonas Jarva, produktägare i MinSkatt, berättar att layouten i MinSkatt förnyas och tjänsten blir användarvänligare i samband med uppdateringen.

− Layouten i MinSkatt piffas upp, och funktionslogiken i tjänsten ändras något. I fortsättningen ser kunden genast på ingångssidan i tjänsten en helhetsbild av sin egen situation, säger Jarva.

Förnyade MinSkatt fungerar bättre på smarttelefoner, ett snabbare sätt att göra skattekort

Den förnyade e-tjänsten MinSkatt fungerar bättre än tidigare på mobila enheter, såsom smarttelefoner och pekplattor.

Dessutom går det i fortsättningen lättare och snabbare att göra ett skattekort i MinSkatt.
− På en kort ansökan om skattekort ska endast de vanligaste inkomsterna och avdragen fyllas i och då går det snabbare att ansöka om skattekort för de kunder som får regelbunden löneinkomst, berättar Jarva.
− Den nuvarande ansökan om skattekort finns dock kvar i MinSkatt vid sidan av den korta ansökan om skattekort, fortsätter Jarva.

På fredagen går det endast att få allmän rådgivning på kundtjänsten – Skatteförvaltningen uppmanar att sköta eventuella skatteärenden på förhand

Avbrottet i slutet av veckan påverkar också Skatteförvaltningens kundtjänst. Eftersom också systemet bakom MinSkatt uppdateras under avbrottet har handläggarna inte heller åtkomst till kunduppgifterna. Det går till exempel inte att få ett nytt skattekort eller uppgifter för betalningen av skatter från kundtjänsten under avbrottet.

På fredagen den 19 november fungerar telefonservicen delvis men den ger endast allmän rådgivning. De tillgängliga servicenumren visas på skatt.fi. Skattebyråerna har öppet på fredagen inom ramen för öppettiderna − dokument kan lämnas in och ärenden inledas.

Kundtjänsten fungerar normalt igen måndagen den 22 november.

MinSkatt på en pekplatta.

Läs mer om hur avbrottet påverkar:
Driftsavbrott i MinSkatt 18–22.11 – efter uppdateringen är MinSkatt förnyad