Obetalda fastighetsskatter och kvarskatter för över 150 miljoner euro – de rätta betalningsuppgifterna finns i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 16.9.2021

Enligt Skatteförvaltningen har finländarna obetalda fastighetsskatter som förfallit till betalning under sommaren och början av hösten för totalt 60 miljoner euro och kvarskatter för 90 miljoner euro.

Det finns 360 000 personer som har fastighetsskatten obetald och 180 000 personer kvarskatten. En del har de förfallna skatterna obetalda i sin helhet medan andra har betalat den första raten av fastighets- eller kvarskatten.

-      Det är beklagligt många som betalar sin fastighetsskatt först efter förfallodagen. Detta kan bero på att betalningsdagarna hinner falla i glömska eftersom beslutet om fastighetsskatt kommer flera månader före den första förfallodagen, säger överinspektör Juha Villman från Skatteförvaltningen.

Genom att beställa Skatteförvaltningens fakturor som e-fakturor till nätbanken glöms betalningsdagarna inte bort.

Om du upptäcker att förfallodagen för dina egna skatter redan har gått, uppmanar Villman att kontrollera de uppdaterade betalningsuppgifterna i MinSkatt. I den ursprungliga fakturan ingår inte dröjsmålsränta.

På för sent betalda skatter läggs det till en dröjsmålsränta på 7 procent som börjar ackumuleras genast från och med dagen efter förfallodagen.

Betala fastighetsskatten även om du får skatteåterbäring senare

En del av de finländare som väntar på skatteåterbäring tror att Skatteförvaltningen automatiskt använder skatteåterbäringen till att betala fastighetsskatten. Så är det dock inte om det är fråga om en fastighetsskatt som nyligen förfallit till betalning.

-      Fastighetsskatten ska betalas med de betalningsuppgifter som finns i MinSkatt även om en skatteåterbäring är på kommande mot slutet av året. Om personen däremot har obetalda skatter under en längre tidsperiod tas de dock ut från återbäringarna, säger Villman.

Kom ihåg följande viktiga datum under resten av året

Beskattningen av privatpersoner slutförs nu för tredje året i rad flexibelt, det vill säga vid olika tidpunkter för olika kunder. Därför finns det även i år flera olika utsatta dagar för fastighetsskatter, skatteåterbäringar och kvarskatter.

Beskattningen av alla privatpersoner slutförs senast före utgången av oktober. Betalningsdagen för eventuella skatteåterbäringar eller kvarskatter infaller två månader efter att beskattningen slutförts. Om kvarskatten överstiger 170 euro betalas den i två rater.

1.10. Förfallodagen för kvarskatt om beskattningen har slutförts i augusti. Förfallodagen för den andra kvarskatteraten om beskattningen har slutförts i juni.

6.10. Förfallodagen för fastighetsskatt om fastighetsbeskattningen har slutförts i augusti. Förfallodagen för den andra fastighetsskatteraten om fastighetsbeskattningen har slutförts i juni.

1.11. Förfallodagen för kvarskatt om beskattningen har slutförts i september. Förfallodagen för den andra kvarskatteraten om beskattningen har slutförts i juli.

8.11. Förfallodagen för fastighetsskatt om fastighetsbeskattningen har slutförts september. Förfallodagen för den andra fastighetsskatteraten om fastighetsbeskattningen har slutförts i juli.

1.12. Förfallodagen för kvarskatt om beskattningen har slutförts i oktober. Förfallodagen för den andra kvarskatteraten om beskattningen har slutförts i augusti.

7.12. Förfallodagen för fastighetsskatt om fastighetsbeskattningen har slutförts oktober. Förfallodagen för den andra fastighetsskatteraten om fastighetsbeskattningen har slutförts i augusti.

Läs mer:

Hur fastställs dröjsmålsräntan när betalningen är försenad?