Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Nu finns skattekortet för nästa år i MinSkatt – kontrollera det för att undvika överraskningar

Skatteförvaltningens meddelande, 15.12.2021

Det lönar sig att kontrollera inkomstgränsen på skattekortet för nästa år, och vid behov göra ett nytt skattekort i MinSkatt. Skattekortet för 2021 kan användas ännu i januari, och skattekorten för 2022 tas i bruk vid ingången av februari.

Alla skattekort för 2022 är nu färdiga i MinSkatt.

Det lönar sig att kontrollera om uppskattningen av inkomsten för 2022 är rätt på skattekortet för nästa år. Om inkomsterna nästa år är större eller mindre än uppskattningen ska kunden själv göra ett nytt skattekort i MinSkatt.

-        Vi uppskattar inkomstgränsen på skattekortet enligt de tidigare inkomsterna. Alltså om till exempel arbetssituationen har ändrats, måste inkomstgränsen sannolikt också ändras. När kunden beställer ett nytt skattekort med korrekta uppgifter, överskrids inkomstgränsen inte under året och inkomsterna beskattas inte heller enligt den högre tilläggsprocenten, säger överinspektör Päivi Ylitalo från Skatteförvaltningen.

Inkomstgränsen på skattekortet är avsedd för perioden 1.2.2022–31.12.2022, alltså inte för hela kalenderåret.

Det går att precisera inkomstgränsen under årets gång

Det kan vara svårt för en del att uppskatta inkomsterna för nästa år exempelvis för att arbetet är oregelbundet. Då lönar det sig att uppskatta inkomstbeloppet så bra som möjligt och beställa ett nytt skattekort i MinSkatt.

-        Det går att beställa ett nytt skattekort flera gånger under året, och det är också bra att göra det, om uppskattningen av inkomsterna ändras under året, säger Ylitalo.

Förutom inkomstgränsen lönar det sig också att kontrollera att de eventuella skatteavdragen som antecknats på skattekortet är uppdaterade.

Skattekorten på papper skickas stegvis till kunderna, men ändå senast i mitten av januari. Det går att avstå från pappersposten från Skatteförvaltningen genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden. Efter det får kunden ett e-postmeddelande alltid när det finns ny information om hens skatteärenden i MinSkatt. Det kostar cirka tre miljoner euro att posta skattekorten på papper vid årsskiftet.

I januari används ännu skattekortet för 2021

Efter kontrollen och den eventuella redigeringen ska det nya skattekortet lämnas till utbetalaren av inkomst eller säkerställas att utbetalaren får skattekortet automatiskt från Skatteförvaltningens system.

I januari används ännu skattekortet för 2021. Ännu är det alltså inte bråttom med att lämna vidare det nya skattekortet.

-        Ett undantag utgör de ändringsskattekort som kunderna själv gjort i december. De är giltiga genast från ingången av året, säger Ylitalo.

En del arbetsgivare har börjat använda ett gränssnitt. Med hjälp av gränssnittet överförs över 600 000 personers skattekort direkt till arbetsgivaren från Skatteförvaltningen.

En del arbetsplatser får årets första skattekort automatiskt med hjälp av direktöverföring, medan de nya skattekort som arbetstagaren själv har gjort inte överförs. Arbetsgivaren ansvarar för att meddela arbetstagarna om kutymen på den egna arbetsplatsen.

Skattekorten överförs automatiskt också exempelvis till FPA och pensionsbolagen.

Mer om temat:

Vilka grunder har använts vid beräkningen av skattekortet för 2022?