Många finländare tror felaktigt att skatteärendena sköts helt elektroniskt – men i verkligheten har bara 755 000 kunder avstått från skattepost på papper

Skatteförvaltningens meddelande, 25.11.2021

Även om tre miljoner skattebetalare använder MinSkatt får över fyra miljoner privatpersoner i december eller januari hem ett skattekort på papper. Det går att avstå från skattepost på papper om man tar i bruk Suomi.fi-meddelanden.

– Människor tror ofta felaktigt att de redan sköter allt helt elektroniskt när de t.ex. uppdaterar den förhandsifyllda skattedeklarationens uppgifter i MinSkatt och beställer ett nytt skattekort i tjänsten. Trots goda digitala färdigheter får många skatteposten hem på papper, eftersom Suomi.fi-meddelanden inte har tagits i bruk, berättar Joonas Jarva, produktägare för MinSkatt på Skatteförvaltningen.

Postningskostnaderna för skattekorten på papper för år 2022 är över tre miljoner euro.

När en person tar i bruk Suomi.fi-meddelanden avstår denna från den papperspost som myndigheterna som använder tjänsten skickar. Förutom skattepost kommer t.ex. meddelanden om rösträtt och brev från utsökningsmyndigheten elektroniskt för användare av Suomi.fi-meddelanden.

Suomi.fi-meddelanden har för tillfället 755 000 användare. Suomi.fi-meddelanden är en tjänst som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller.

Fördelar med Suomi.fi-meddelanden: du får genast information om det nya skattekortet till e-posten, påminnelsemeddelanden om en för låg inkomstgräns på skattekortet

Användare av Suomi.fi-meddelanden får genast information till sin e-post när det finns nya skatteärenden i MinSkatt. Skattekorten för 2022 kommer till MinSkatt senast den 14 december.

– Om vi skickar skattekortet per papperspost får kunden inga notifieringar eller meddelanden om att skattekortet finns i MinSkatt redan innan pappersposten kommer fram och att skattekortet vid behov kan uppdateras i tjänsten, berättar Jarva.

Användare av Suomi.fi-meddelanden har också andra fördelar jämfört med dem som får papperspost.

– Vi kan via Suomi.fi-meddelanden lätt kontakta personer om det verkar som om inkomstgränsen på deras skattekort är för låg, säger Jarva.

I år har 46 000 personer via Suomi.fi-meddelanden fått ett meddelande från Skatteförvaltningen att det lönar sig att kontrollera inkomstgränsen för skattekortet.

– Användarna av Suomi.fi-meddelanden kommer även i fortsättningen att vara en kundgrupp som först får tillgång till många nya och förbättrade egenskaper, berättar Jarva.

Tilläggsuppgifter:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, nyheter 22.11.2021: 22.11.2021: Anmälningarna från Suomi.fi-meddelanden förnyades