Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Kontrollera att du betalar skatterna på rätt konto - Skatteförvaltningens konto i OP är har tagits ur bruk

Skatteförvaltningens meddelande, 10.5.2021

Skatteförvaltningen ger anvisningar om att kontrollera att ett felaktigt kontonummer inte har sparats i nätbanken för betalningen av skatter. Skatteförvaltningens kontonummer i OP har tagits ur bruk i fjol. Inbetalningar till Skatteförvaltningens konto i OP återbetalas till betalaren från och med den 1 juni.


– Följden kan vara en otrevlig överraskning. Du tror att du har betalat men betalningen återbetalas på ditt konto följande dag utan något separat meddelande. I det värsta fallet upptäcks saken först efter att ränta redan har börjat inflyta på de obetalade skatterna, säger överinspektör Juha Villman på Skatteförvaltningen.

Exempelvis för de kunder som betalar moms och förskottsskatt leder användningen av fel kontonummer till problem redan i juni. Senare på sommaren stöter de som betalar kvarskatt och fastighetsskatt på samma överraskning om de fortfarande använder det gamla kontonumret.

Gör så här för att de betalade skatterna ska komma fram

  • Om du har sparat Skatteförvaltningens kontonummer i OP bland mottagaruppgifterna i din nätbank eller i något annat system, ska du ta bort OP-kontonumret och ersätta det med Skatteförvaltningens kontonummer i Danske Bank eller Nordea.
  • Skatteförvaltningens kontonummer i Danske Bank och Nordea finns i MinSkatt och på beskattningsbeslutet.
  • I de fakturor på skatter som tagits emot som nätfakturor eller e-fakturor har ändringen av bankkontot redan tagits i beaktande.
  • Skatter som betalats via MinSkatt riktas automatiskt till Skatteförvaltningens rätta konto.

Kontonumret i OP har tagits ur bruk eftersom avtalet med OP om statens betalningsrörelsetjänster upphörde i november i fjol. Under den nya avtalsperioden har Danske Bank och Nordea valts som leverantörer av statens betalningsrörelsetjänster.

Mer information:
Så här hittar du kontonumren och referensnumren – skatt.fi

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2021