Kommuninvånarna betalar störst kommunalskattebelopp i Grankulla, minst i Sysmä

Skatteförvaltningens meddelande, 9.6.2021

En person betalade i genomsnitt 5 041 euro i kommunalskatt till kommunen 2019. Beloppet har stigit med 6,7 % under fem år. Skatteförvaltningens statistikdatabas hjälper till att jämföra hur kommunalskatterna inflyter jämfört med exempelvis grannkommuner.

Det finns stora skillnader mellan kommunerna i hur stora belopp personer betalar i kommunalskatt till kommunen. När det i Sysmä i Päijänne-Tavastland betalades i genomsnitt 3 013 euro i kommunalskatt 2019 var beloppet i Grankulla i Nyland över tre gånger större, dvs. 9 936 euro.

I Grankulla är det personer i åldersgruppen 50–60 och i Sysmä i åldersgruppen 60–70 som betalar mest kommunalskatt till kommunen.

Kommuner med den minsta och största genomsnittliga kommunalskatten samt där ändringen är störst 2014–2019.

– Personer som har stora förvärvsinkomster för in kommunalskatteinkomster bäst. Å andra sidan finns det i flera kommuner endast enstaka personer som tjänar över 100 000 i förvärvsinkomster, berättar produktägare Aki Savolainen på Skatteförvaltningen.

Kommunalskatterna är en av kommunernas inkomstkällor. Dessutom får kommunerna inkomster från fastighetsskatter, samfundsskatter, statsandelar och verksamhetsintäkter.

Under de fem senaste åren ökade kommunalskatteintäkterna mest i Pelkosenniemi, Oripää och Tövsala

Det genomsnittliga beloppet som betalades i kommunalskatt till kommuner i Fastlandsfinland ökade mest 2014–2019 i Pelkosenniemi (18,7 %), Oripää (16,7 %), Tövsala (16,6 %) och Kittilä (15,5 %).

– Alla kommuner är relativt små till innevånarantalet och därför kan enskilda kommuninvånares ökning av inkomster ha en synlig inverkan. Observera också att kommunalskatterna i alla dessa fyra kommuner är under hela landets genomsnitt, säger Savolainen.

Tyrnävä har relativt sett mest 30–40-åriga som betalare av kommunalskatt och Pelkosenniemi 60–70-åriga

Det finns skillnader mellan kommunerna i Finland i de åldersklasser som betalar mest kommunalskatter till kommunen. I Tyrnävä, Ylivieska och Tammerfors ökade kommunalskattebeloppet i fråga om 30–40-åriga relativt sett mest av kommunerna i Finland 2019. Av kommunalskatter betalade 30–40-åriga 23,4 % i Tyrnävä, 21,7 % i Ylivieska och 21,1 % i Tammerfors 2019.

I Pelkosenniemi, Luhanka och Puumala betalade däremot 60–70-åriga kommunalskatter relativt sett mest av kommunerna i Finland 2019. Av kommunalskatter betalade 60–70-åriga 32,4 % i Pelkosenniemi, 32,2 % i Luhanka och 29,6 % i Puumala.

– I de växande städerna och närkommunerna betalar yngre åldersklasser relativt sett större skattebelopp till kommunerna jämfört med övriga ställen i landet. Framfört allt är de äldre åldersklasserna i glesbygden större betalare av kommunalskatt, berättar Savolainen.

Vilka åldersklasser betalar den största andelen av kommunalskatt 2019

I Limingo inflyter kommunalskatterna relativt sett mest av löneinkomster, i Kuhmois är 45 procent av kommunens förvärvsinkomster pensionsinkomster

Personers förvärvsinkomster består av löneinkomster, pensionsinkomster, arbetslöshetsförmåner och övriga förvärvsinkomster. Övriga förvärvsinkomster är exempelvis den andel av näringsinkomst som beskattats som förvärvsinkomst.

– Det finns betydande skillnader mellan olika kommuner i fråga om de förvärvskällor som förvärvsinkomsterna består av. När exempelvis nästan 80 procent av förvärvsinkomsterna i Limingo kommer från löneinkomsterna, får Kuhmois 45 procent av kommunens alla förvärvsinkomster från pensioner, berättar Savolainen.

Pensions- och arbetslöshetsförmåner eller löneinkomster utgör majoriteten av förvärvsinkomsterna i dessa kommuner 2019

Kommande kommunala beslutsfattare: bekanta er med statistik och Skatteförvaltningens tjänster för skattetagare

Skatteförvaltningens statistikdatabas hjälper kommunbeslutsfattare och -innevånare att jämföra hur kommunalskatterna i kommunen inflyter jämfört med exempelvis grannkommuner. Uppgifterna är fritt tillgängliga för kommuninnevånare, kandidater i kommunalvalet, redaktioner och andra intresserade.

I statistikdatabasen finns exempelvis följande uppgifter om kommunvisa kommunalskatter

  • i olika ålders- och inkomstklasser
  • enligt familjetyp
  • enligt postnummerområde
  • hurdana förvärvs- och kapitalinkomster kommuninnevånarna har
  • fastighetsskatt som betalas för olika slags byggnader och mark.

Skatteförvaltningen påminner också skattetagarna om den service som Skatteförvaltningen erbjuder. I tjänsten uppdateras varje månad uppgifter om de skatter som redovisas till kommunerna och analyser i anslutning till dem.


Mera information:
Skatteförvaltningens statistikdatabas: från vilka inkomstklasser inflyter kommunalskatterna
Skatteförvaltningens statistikdatabas: från vilka åldersklasser får kommunen kommunalskatter
Skatteförvaltningens statistikdatabas: genomsnittliga kommunalskattebelopp per kommun

Skatteförvaltningens tjänst för skattetagare – skatt.fi
Skatteintaget 2020 – Skatteförvaltningens årsberättelse - skatt.fi