I september betalas det ut över en miljard euro i skatteåterbäring – i den här ordningen betalas skatteåterbäringar till finländare

Skatteförvaltningens meddelande, 1.9.2021

Det största sammanlagda beloppet av skatteåterbäringar för i år betalas ut den 3 september. Under hösten betalas återbäringar ut till dem som kompletterade sin skattedeklaration på våren.

Skatteförvaltningen betalar ut sammanlagt 1,1 miljarder euro i skatteåterbäring till finländare den 3 september. Det är det största beloppet av skatteåterbäringar för en enskild månad i år.

Återbäringar betalas ut till 1,1 miljoner skattebetalare i september. I augusti var antalet återbäringstagare större, 2 miljoner mottagare, men det sammanlagda beloppet av återbäringarna var mindre.

– I september utbetalas återbäringar i huvudsak till de löntagare som inte lämnade uppgifter om avdrag för sitt skattekort utan kompletterade dem först i skattedeklarationsfasen. När avdragen inte tagits i beaktande på skattekortet blir antalet utbetalade återbäringar större, säger överinspektör Juha Villman på Skatteförvaltningen.

Kvarskatterna förfaller till betalning den 1 september för 300 000 kunder.

På sommaren fick personföretagare sina skatteåterbäringar och på hösten de som kompletterade sin deklaration

Beskattningen av privatpersoner slutförs nu för tredje året i rad flexibelt, det vill säga vid olika tidpunkter för olika kunder. Därför finns det även i år flera utsatta dagar för betalningen av eventuella skatteåterbäringar eller kvarskatter. De första har fått sin skatteåterbäring redan i juli och de sista får den i december.

I juli utbetalades återbäringar i huvudsak till personföretagare, såsom firmaföretagare. Av dem som fick sin återbäring i augusti var många sådana personer som inte hade gjort ändringar i sin förhandsifyllda skattedeklaration.

I september–december betalar vi i huvudsak ut återbäringar till de personer som har gjort ändringar i sin förhandsifyllda skattedeklaration.

– Huruvida en person får sin skatteåterbäring exempelvis i september eller november beror på hur lång tid beskattningen har behövt undersökas och i vilken ordning behandlingen har skett, säger Villman.

När september passerat har skatteåterbäringen utbetalats till 95 procent av dem som får återbäring.

För alla kunders del blir det slutliga beskattningsbeslutet färdigt senast i oktober. Då infaller betalningsdagen för kvarskatten eller skatteåterbäringen i december, och om kvarskattebeloppet är 170 euro eller mer finns det två betalningsdagar, en i december och en i januari.

Ha tålamod – återbäringar utbetalas under dagens lopp

Skatteåterbäringen syns nödvändigtvis inte på kontot genast på morgonen utan de betalas ut till kunderna under dagen.

– Det lönar sig alltså att vänta på återbäringen i lugn och ro. Det lönar sig att kontrollera situationen på nytt på eftermiddagen om pengarna inte har kommit in på kontot på morgonen, säger Villman.

Om skatteåterbäringen inte har kommit in på kontot senast på kvällen har utbetalningsdagen för återbäringen flyttats framåt eller så har Skatteförvaltningen inte kundens kontonummer.

Mer information:

Anmälan och ändring av kontonummer

Till vilket konto betalas skatteåterbäringen?

Varför fick jag inte skatteåterbäring?