Finska webbutikers handel i EU-länder underlättas – från och med den 1 juli kan momsen på försäljningar till konsumenter betalas via ett enda land

Skatteförvaltningens meddelande, 21.6.2021

I och med att EU:s mervärdesskattelagstiftning ändras så underlättas den konsumenthandel som webbutiker idkar. Från ingången av juli behöver företaget inte registera sig som momsskyldigt i alla de EU-länder till vilka företaget säljer varor eller e-tjänster till konsumenter.

Företaget kan registrera sig i den särskilda ordningen i ett EU-land. Via ordningen går det att koncentrerat sköta de skyldigheter som gäller deklarering och betalning av moms. Den särskilda ordningen kan utnyttjas av de företag som säljer tjänster eller varor till konsumenter som bor inom EU-området. I Finland kan även dessa skatteärenden skötas i MinSkatt.

Webbutik vars omsättning överstiger 10 000 euro: lätta på din adminstrativa börda, registrera dig i MinSkatt i den särskilda ordningen

Om webbutiken har en årlig omsättning som överstiger 10 000 euro lönar det sig för företaget att använda EU:s nya särskilda ordning som heter ”One Stop Shop”. Om företaget inte har tagit i bruk One Stop Shop ska det fortfarande registrera sig som momsskyldigt i alla de länder till vilka det säljer varor eller tjänster till konsumenter.

– När den särskilda ordningen tas i bruk kan skatterna på försäljningen av varor och tjänster till konsumenter deklareras och betalas via ett EU-land. Ett företag som använder den särskilda ordningen behöver alltså inte deklarera och betala moms separat till varje köpares land, säger Annaliisa Pöyhönen, överinspektör på Skatteförvaltningen.

Det går att registrera sig i ordningen One Stop Shop på förhand i MinSkatt. Registreringen träder i kraft den 1 juli. Den särskilda ordningen är frivillig. Företaget kan fortfarande även registrera sig som momsskyldigt i alla de länder där det har konsumenter som kunder.

För tillfället använder en del finska företag Mini One Stop Shop, den särskilda ordningen för moms. Den nuvarande ordningen täcker endast momsen på teletjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster. Alla de företag som använder den nuvarande ordningen överförs automatiskt till den nya ordningen One Stop Shop. Den nya ordningen omfattar all försäljning av tjänster och varor till konsumenter inom EU.

Små finska webbutiker: alla momsärenden kan skötas i MinSkatt

Om webbutikens försäljning till konsumenter i andra EU-länder är högst 10 000 euro under två på varandra följande år kan företaget deklarera och betala momsen på konsumenthandeln i sitt hemland från och med juli. Tidigare har EU-länderna haft medlemsstatsspecifika gränsvärden för distansförsäljningen. Dessa gränsvärden tas nu ur bruk.

– Ett litet företag behöver alltså inte nödvändigtvis utreda momssatserna i de andra EU-länder till vilka det säljer varor eller e-tjänster till konsumenter. Det räcker med att företaget följer bestämelserna i mervärdesskattelagen i Finland. Dessa små företag behöver inte heller registrera sig i One Stop Shop, den särskilda ordningen för moms, säger Pöyhönen.

I Finland kan de företag som har ett FO-nummer momsregistrera sig och sköta deklarationen i MinSkatt.

Ett litet företag som idkar näthandel ska ha ett fast driftställe endast i Finland för att det ska vara möjligt att betala momserna endast till Finland. Endast de företag kan betala momserna till Finland som säljer varor till konsumenter eller teletjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster. Dessa tjänster är exempelvis radiosändningstjänster, administration av webbplatser och leverans av programvaror.

Mer information:
De särskilda ordningarna för moms (One Stop Shop) – skatt.fi