För redaktionernas kännedom: Beställning av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter och tjänster för massmedier den 10 november 2021

Skatteförvaltningens meddelande, 29.9.2021

Beställningen av offentliga uppgifter slutar den 15 oktober 2021 och tiden för att anmäla sig till medietjänsten den 3 november 2021.

Inkomstbeskattningsuppgifterna om privatpersoner och samfund för skatteåret 2020 blir offentliga på onsdagen den 10 november 2021. Massmedierna kan beställa uppgifter i elektroniskt format senast den 15 oktober 2021.

Vi rekommenderar att massmedierna utnyttjar möjligheten till förfrågan om offentliga uppgifter via en distansuppkoppling i stället för att besöka en skattebyrå. Anmälan till tjänsten sker senast den 3 november 2021.

Närmare anvisningar till medier och blanketter för att beställa uppgifter och anmäla sig till medietjänsten finns samlade på skatt.fi: Anvisning till massmedier: Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2020 - vero.fi