För 1,7 miljoner personer är den utsatta dagen för skattedeklaration i dag

Skatteförvaltningens meddelande, 11.5.2021

I dag infaller det andra utsatta datumet för löntagare för att komplettera skattedeklarationen. Senast i dag den 11 maj ska 1,7 miljoner personer kontrollera, korrigera och vid behov komplettera sin förhandsifyllda skattedeklaration.

Fram till morgonen i går hade över en miljon privatpersoner kompletterat sin skattedeklaration. Våren 2020 kompletterade sammanlagt 1,3 miljoner personer sin förhandsifyllda skattedeklaration.

Jämfört med i fjol visar antalet av de personer som gör ändringar i sina skattedeklarationer en måttfull ökning.

– Ökningen är till och med oväntat måttfull. Eftersom de kostnader som hänför sig till distansarbete kan dras av i beskattningen räknar vi med att många gör ändringar i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Å andra sidan har många av dem som nu deklarerar distansarbetsavdrag deklarerat resekostnader under tidigare år. Det är alltså delvis samma personer som deklarerar men nu handlar det om andra avdrag, säger ledande skattesakkunnig Sami Varonen från Skatteförvaltningen.

Skattefördelen av avdraget för arbetsrum är ett tiotal euro

Skatteförvaltningen har nu fått in mer frågor om de avdrag som hänför sig till distansarbete än på flera år.

Kostnader för distansarbete kan dras av som utgifter för förvärvande av inkomst. Skatteförvaltningen gör ett automatiskt avdrag på 750 euro för förvärvande av inkomst för alla löntagare. Det automatiska avdraget innebär att beloppet av personens beskattningsbara inkomst minskar med 750 euro. Om personen har distansarbetat över hälften av året går det att göra ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum på 900 euro.

– Om en har rätt till 900 euro i avdrag, blir förmånen det automatiska avdraget och dessutom 150 euro, vilka alltså dras av från inkomsterna, inte skatterna. I beskattningen är nyttan av 900 euro i schablonmässigt avdrag för arbetsrum, beroende på årsinkomsterna, några tiotals euro. Det schablonmässiga avdraget omfattar kostnaderna för möbler och el, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki.

Utöver det schablonmässiga avdraget för arbetsrum kan den som arbetar på distans dra av kostnader för dataanslutningen och de arbetsredskap som hen själv skaffat, till exempel en mus, en bildskärm och ett tangentbord. I stället för det schablonmässiga avdraget för arbetsrum går det också att ange de faktiska kostnaderna. Detta kommer i fråga närmast då distansarbetaren själv har skaffat möbler eller en dator för arbetsbruk: Distansarbete och avdrag – skatt.fi

Den sista stunden är inne för att deklarera inkomster från fjolåret om sanktioner vill undvikas

Skatteförvaltningen påminner att det inte är endast avdragen utan också fjolårets inkomster som ska deklareras senast på den egna utsatta dagen för skattedeklarationen. Exempel på inkomster som ska deklareras själv är AirBnb-inkomster och övriga hyresinkomster. Även inkomster av virtuella valutor ska deklareras själv.

Om de inkomster som saknas från den förhandsifyllda skattedeklarationen eller andra nödvändiga korrigeringar inte anges i tid måste personen betala förseningsavgift och skatteförhöjning.

– Det kan finnas sådana uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen som behöver korrigeras, till exempel kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. De kan finnas på den förhandsifyllda enligt situationen 2019 även om personen i verkligheten har arbetat på distans över hälften av året i fjol och också ansökt om avdrag för arbetsrum, säger Sami Varonen.

När personen agerar senast på den utsatta dagen är det möjligt att få skatteåterbäringen redan i augusti–september. Alla de som får återbäring får den senast i december i år.

Fakta: De utsatta datumen 2021 för privatpersoner för att komplettera skattedeklarationen

  • Det finns tre utsatta dagar i maj för löntagare och pensionärer för att senast komplettera skattedeklarationen. Tisdagen den 4 maj var den utsatta dagen för 1,6 miljoner personer, tisdagen den 11 maj är den utsatta dagen för 1,7 miljoner personer och tisdagen den 18 maj för 1,6 miljoner. Den egna utsatta dagen visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen eller i MinSkatt.
  • Den 1 april var dagen då 480 000 firmaföretagare, jord- och skogsbruksidkare och deras makar senast skulle komplettera sina skattedeklarationer.
  • På grund av coronan rekommenderar Skatteförvaltningen göra ändringarna i MinSkatt. I fjol gjorde 95 procent av löntagarna korrigeringarna i tjänsten.
  • Om personen kompletterar skattedeklarationen får hen senare ett nytt beskattningsbeslut från Skatteförvaltningen.
  • Ett nytt beskattningsbeslut skickas också till personen om det har kommit in nya uppgifter om hens eller makens beskattningen efter att Skatteförvaltningen skickat den förhandsifyllda skattedeklarationen.
  • De utsatta dagarna för betalningen av eventuella skatteåterbäringar eller kvarskatter infaller även i år vid olika tidpunkter för olika kunder. Betalningsdagarna finns på det slutliga beskattningsbeslutet.

Anvisningar:
Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper – skatt.fi

Tidigare om vårens skattedeklarationer:
Distansarbetare: så här anger du kostnaderna på din skattedeklaration – skatt.fi
Det mest gjorda skatteavdraget har varit avdraget av kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats – Skatteförvaltningen räknar med att antalet personer som gör dessa avdrag minskar – skatt.fi
Glöm inte att på skattedeklarationen ange inkomster av virtuella valutor – skatt.fi
Kom ihåg att ange hyresinkomsterna på skattedeklarationen – skatt.fi