Falska meddelanden cirkulerar i Skatteförvaltningens namn. Läs mer. 

Distansarbetare: så här anger du kostnaderna på din skattedeklaration

Skatteförvaltningens meddelande, 17.3.2021

Skatteförvaltningen uppskattar att det i år görs fler korrigeringar och kompletteringar till de förhandsifyllda skattedeklarationerna än på flera år. Orsaken till detta är nya distansarbetare som är berättigade till vissa skatteavdrag. De förhandsifyllda skattedeklarationerna för löntagare och pensionärer börjar stegvis komma till MinSkatt från och med torsdag den 18 mars.

På våren 2020 började uppskattningsvis cirka en miljon löntagare arbeta på distans. Kostnader som anknyter till distansarbete får dras av i beskattningen som utgifter för förvärvande av inkomst. År 2019 gjorde 176 000 löntagare i beskattningen ett avdrag för utgifter för förvärvande av inkomst.

Vi har samlat ett omfattande informationspaket om de avdrag som anknyter till distansarbete: Distansarbete och avdrag – skatt.fi. Skatteförvaltningen ordnar den 23 mars klockan 10 ett gratis webbseminarium Distansarbete och skatteavdrag. Det går också att titta på en inspelning av webbseminariet i efterhand. Också i chatten i MinSkatt och i Skatteförvaltningens sociala medier går det att få hjälp med skattefrågor. I de skatteärenden som kräver autentisering hjälper telefonservicen kunderna.

Löntagarna får automatiskt ett avdrag på 750 euro för utgifter för förvärvande av inkomst

Skatteförvaltningen gör automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärvande av inkomst för alla löntagare. Om det sammanlagda beloppet av utgifterna för inkomstens förvärvande understiger 750 euro för i fjol behöver utgifterna inte deklareras.

Utgifter för förvärvande av inkomst är bland annat det avdrag för arbetsrum som anknyter till distansarbete, kostnader för dataanslutning och kostnader för arbetsredskap.

Det enklaste sättet att göra avdraget för arbetsrum är det schablonmässiga avdraget

Det enklaste sättet att göra avdraget för arbetsrum är att använda det så kallade schablonmässiga avdraget. Det schablonmässiga avdraget för arbetsrum beviljas även om det inte finns något separat arbetsrum. En redogörelse för kostnaderna behöver inte framställas. Avdraget för arbetsrum bestäms enligt antalet distansarbetsdagar.

Det schablonmässiga avdraget för arbetsrum täcker hyran för arbetsrummet samt kostnaderna för belysning, elektricitet, värme och städning. Möbler (dvs. arbetsbord eller arbetsstol) ingår i det schablonmässiga avdraget och de kan inte dras av separat.

– För att få avdraget ska kunden i MinSkatt markera hur stor del av arbetet som hen utfört på distans: över eller högst hälften av alla arbetsdagar under året eller sporadiskt, säger Minna Palomäki, ledande skattesakkunnig.

Om kunden arbetat på heltid på distans över hälften av alla arbetsdagar under året är beloppet av det schablonmässiga avdraget för arbetsrum 900 euro. Om däremot högst hälften av årets arbetsdagar regelbundet utförts på distans, är det schablonmässiga avdraget för arbetsrum 450 euro. De som distansarbetar sporadiskt får ett schablonmässigt avdrag på 225 euro. Om båda makarna arbetar på distans kan bägge två göra ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum enligt antalet distansarbetsdagar.

Kostnader för arbetsrum kan också avdras enligt de faktiska kostnaderna – spara kvitton

I stället för det schablonmässiga avdraget kan kostnader för distansarbete också avdras enligt de faktiska kostnaderna. Då ska den som ansöker om avdraget ha kvitton på de gjorda anskaffningarna.

– Personer som distansarbetar sporadiskt kan inte dra av anskaffningen av möbler enligt de faktiska kostnaderna, utan distansarbete ska ha utförts i betydande omfattning, berättar Palomäki.

Det lönar sig också att beakta att om anskaffningarna och de eventuella kostnaderna för arbetsrum inte överskrider det schablonmässiga avdraget för arbetsrum, lönar det sig inte att ange kostnaderna enligt de faktiska kostnaderna.

Kostnader för arbetsredskap och en dataanslutning är avdragbara för distansarbetare

Utöver avdraget för arbetsrum går det att dra av kostnader för sådana anskaffningar av arbetsredskap (till exempel bildskärm eller tangentbord till datorn) som kunden själv betalat. De anskaffade arbetsredskapen ska huvudsakligen användas i arbetet.

Även kostnader för en dataanslutning kan dras av utöver kostnaderna för arbetsredskap och avdraget för arbetsrum. Om dataanslutningen i huvudsak används i arbetet kan kostnaderna dras av i sin helhet. Hälften av kostnaderna kan avdras om dataanslutningen används delvis i arbetet. Om makarna använder samma dataanslutning i inkomstförvärv, får de båda dra av 25–50 procent av totalbeloppet av kostnaderna för dataanslutningen.

Utgifter för förvärvande av inkomst minskar beloppet av den beskattningsbara inkomsten – i euro är det fråga om små summor

Utgifter för förvärvande av inkomst minskar beloppet av den beskattningsbara inkomsten för löntagaren.

– Om du till exempel ansöker om det schablonmässiga avdraget för arbetsrum på 900 euro, minskar den beskattningsbara inkomsten med 150 euro mer jämfört med att du endast får det automatiska avdraget på 750 euro för inkomstens förvärvande, säger Palomäki.

Hur mycket mindre skatter i euro det blir att betala beror på löntagarens inkomster.

– Det är i varje fall fråga om små belopp. För en medelinkomsttagare handlar det om några tiotal euro, säger Palomäki.

Skatteförvaltningen påminner också löntagarna om att de inte till fullt belopp kan dra av både avdraget för arbetsrum (distansarbete mer än hälften av året) och kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

Fakta om den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren 2021

  • Skatteförvaltningen skickar 4,9 miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer på våren.
  • Före den 3 april får 2,1 miljoner löntagare och 1,2 miljoner pensionärer den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt. Per post kommer de förhandsifyllda skattedeklarationerna fram senare.
  • Firmaföretagare, jord- och skogsbruksidkare och deras makar har redan fått de förhandsifyllda skattedeklarationerna. De ska kontrollera och vid behov komplettera deklarationen senast den 1 april.
  • För löntagare och pensionärer är de utsatta dagarna för att komplettera den 4 maj, 11 maj och 18 maj. Den egna utsatta dagen visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.
  • På grund av coronan rekommenderar Skatteförvaltningen att komplettera deklarationen i MinSkatt. Det finns tillgång till hjälp i telefonservicen, på chatten och Skatteförvaltningens kanaler på sociala medier. Undvik besök på skattebyrån på grund av coronan.
  • I år lönar det sig att kontrollera särskilt de resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen som visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Många har haft mindre av dessa resor under 2020 än under tidigare år.

Tidigare om temat:

De utsatta dagarna för skattedeklarationerna på våren – jord- och skogsbruksidkare och firmaföretagare får börja komplettera skattedeklarationerna i MinSkatt redan den 15 januari

Skattedeklarationsvåren börjar: 480 000 kunder får i dag den förhandsifyllda skattedeklarationen från Skatteförvaltningen

Coronanedstängning: löntagare och pensionärer kan sköta alla vårens skatteärenden i MinSkatt och per telefon


Se även:
Den förhandsifyllda skattedeklarationen – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper – skatt.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 17.3.2021