Det mest gjorda skatteavdraget har varit avdraget för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats – Skatteförvaltningen räknar med att antalet personer som gör dessa avdrag minskar

Skatteförvaltningens meddelande, 29.3.2021

Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen har bland löntagarna varit det mest gjorda avdraget på skattedeklarationen. Eftersom många finländare arbetade exceptionellt mycket på distans i fjol räknar Skatteförvaltningen med att färre löntagare anger resekostnader och att de kostnader som anges minskar i vår.

Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen får endast dras av enligt de faktiska resorna.

– Kunden ska alltså särskilt noggrant på den förhandsifyllda skattedeklarationen kontrollera om resorna mellan bostaden och arbetsplatsen har antecknats enligt 2019 och om situationen nu under coronaåret har ändrats på grund av distansarbete, säger överinspektör Minna Palomäki från Skatteförvaltningen.

Självrisken är 750 euro för kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Resekostnaderna ska deklareras endast om de överskrider 750 euro. Resekostnaderna anges alltid enligt det billigaste transportmedlet.

De som använder kollektivtrafiken mellan bostaden och arbetsplatsen får dra av kostnader för munskydd

Om munskydd används i kollektivtrafiken under resor mellan hemmet och arbetsplatsen och munskydden har köpts själv, kan kostnaderna för munskydden dras av i beskattningen som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

Beloppet av munskyddsavdraget är två euro för alla de dagar då en sådan resa gjorts som berättigar till avdrag. Kostnader för de munskydd som används under resor mellan hemmet och arbetsplatsen får dras av från och med den 13 augusti 2020 då Institutet för hälsa och välfärd gav rekommendationen om att använda munskydd i kollektivtrafiken.

– Om resor mellan bostaden och arbetsplatsen gjorts varje vardag med kollektivtrafiken från och med den 13 augusti, får kostnader för munskydd dras av till ett belopp på 198 euro för i fjol, säger Palomäki.

Det går smidigast att kontrollera, komplettera och korrigera uppgifterna på den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt. De förhandsifyllda skattedeklarationerna för alla löntagare och pensionärer finns i MinSkatt senast denna vecka på lördagen den 3 april.

De populäraste avdragen på den förhandsifyllda skattedeklarationen 2019

 1. Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen
  831 000 personer sökte avdraget
  kostnader deklarerades för sammanlagt 2,3 miljarder euro
 2. Hushållsavdrag
  465 000 personer sökte avdraget
  kostnader deklarerades för sammanlagt 1,2 miljarder euro
 3. Utgifter för förvärvande av löneinkomster
  176 000 personer sökte avdraget
  kostnader deklarerades för sammanlagt 356 miljoner euro

Antalet personer som deklarerar hushållsavdrag och utgifter för förvärvande av inkomst ökar

Antalet personer som deklarerat hushållsavdrag och utgifter för förvärvande av inkomst har under de fem senaste åren ökat i jämn takt. År 2019 gjorde 71 500 fler personer hushållsavdrag än 2014.

Sammanlagt 42 300 fler personer deklarerade utgifter för förvärvande av inkomst år 2019 jämfört med 2014. Till avdragen för utgifter för förvärvande av inkomst hör bland annat avdraget för arbetsrum och övriga skatteavdrag som anknyter till distansarbete.

– Ökningen av deklareringen av utgifter för förvärvande av inkomst beror sannolikt på att allt fler arbetsdagar utfördes på distans redan före coronan, säger produktägaren Aki Savolainen på Skatteförvaltningen.

Däremot har antalet personer som deklarerat kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen inte ökat under dessa fem år. Antalet har varierat årligen mellan 822 000 och 853 000 personer.

Förhandsifyllda skattedeklarationer på våren 2021

 • Skatteförvaltningen skickar 4,9 miljoner förhandsifyllda skattedeklarationer på våren.
 • Före den 3 april får 2,1 miljoner löntagare och 1,2 miljoner pensionärer sina förhandsifyllda skattedeklarationer i MinSkatt. Per post kommer de förhandsifyllda skattedeklarationerna fram senare.
 • Firmaföretagare, jord- och skogsbruksidkare och deras makar har redan fått de förhandsifyllda skattedeklarationerna. De ska kontrollera och vid behov komplettera deklarationen senast nu på torsdagen den 1 april.
 • För löntagare och pensionärer är de utsatta dagarna för att komplettera den 4 maj, 11 maj och 18 maj. Den egna utsatta dagen visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.
 • På grund av coronan rekommenderar Skatteförvaltningen att deklarationen kompletteras i MinSkatt. Det finns tillgång till hjälp på chatten, i telefonservicen och Skatteförvaltningens kanaler på sociala medier. På grund av coronan önskar Skatteförvaltningen att kunderna undviker besök på kontoren.


Tidigare om ämnet:

Distansarbetare: så här anger du kostnaderna på din skattedeklaration – skatt.fi

Coronanedstängning: löntagare och pensionärer kan sköta alla vårens skatteärenden i MinSkatt – skatt.fi

Se även:

Resor mellan bostaden och arbetsplatsen – skatt.fi
Deklarationsanvisning – skatt.fi