Av dem som kompletterade sin skattedeklaration använde 86 procent MinSkatt – det var mest personer i medelåldern som hade något att komplettera

Skatteförvaltningens meddelande, 21.6.2021

Den elektroniska deklareringen ökade i popularitet även i vår då 86 procent av dem som kompletterade sin skattedeklaration gjorde ändringarna i MinSkatt. Sammanlagt 1,4 miljoner privatpersoner kompletterade sin förhandsifyllda skattedeklaration. Skatteförvaltningen bjuder in alla finländare till tackfesten Epic Tax Party på YouTube på torsdagen den 24 juni klockan 19. Festen är en del av den kampanj på sociala medier som Skatteförvaltningen genomför för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati.

På våren 2020 gjorde 83 procent av dem som kompletterade sin skattedeklaration ändringarna i MinSkatt. Det största digitala klivet gjordes våren 2019 när MinSkatt för första gången kunde användas av dem som kompletterade sin skattedeklaration. Då använde 81 procent av dem som gjorde ändringar MinSkatt. Före MinSkatt år 2018 kompletterade endast 61 procent elektroniskt.

– Enligt vår statistik är MinSkatt den överlägset vanligaste kanalen för att deklarera för under 69-åringar. Även av över 69-åringarna gjorde 56 procent kompletteringarna i e-tjänsten. Av dem som använder MinSkatt berättar 85 procent att de är nöjda med tjänsten, säger Joonas Jarva, produktägare i MinSkatt.

Antalet personer som deklarerar på papper minskar jämnt.

De utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationen för löntagare och pensionärer var i år tre tisdagar i maj, den 4 maj, 11 maj och 18 maj. Firmaföretagare, jord- och skogsbruksidkare och deras makar skulle komplettera sina skattedeklarationer senast den 1 april.

Var fjärde kompletterade sin förhandsifyllda skattedeklaration

Skatteförvaltningen skickade i februari–april en förhandsifylld skattedeklaration till 4,9 miljoner privatpersoner. De flesta behövde inte heller i vår komplettera sin förhandsifyllda skattedeklaration. Var fjärde kompletterade sin förhandsifyllda skattedeklaration, det vill säga 1,4 miljoner personer.

– Under skattedeklarationstiden var kunderna särskilt intresserade av de skatteavdrag som anknyter till coronan, det vill säga hur distansarbete påverkar avdragen för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen samt utgifterna för förvärvande av inkomst och hur kostnaderna för munskydd kan dras av. Antalet personer som kompletterade sin skattedeklaration ökade endast måttfullt i vår jämfört med våren i fjol i och med de avdrag som anknyter till coronaåret, säger ledande skattesakkunnig Sami Varonen på Skatteförvaltningen.

Mest att komplettera hade personer i medelåldern. Av personer i åldern 36–45-år kompletterade cirka 300 000 och av 46–55-åriga också cirka 300 000 sin förhandsifyllda skattedeklaration. Relativt mest kompletteringar gjorde åldersgruppen 46–55-år. Av dem kompletterade 42 procent sin förhandsifyllda skattedeklaration.

Siffrorna baserar sig på Skatteförvaltningens aktuella uppgifter. De slutliga antalen gjorda kompletteringar i de olika åldersgrupperna framgår när beskattningen av alla privatpersoner slutförts före utgången av oktober.

Skatteförvaltningen genomför en kampanj på sociala medier för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati – en tackfest på YouTube för världens mest strålande skattebetalare på torsdagen den 24 juni klockan 19.00

På torsdagen den 24 juni arrangerar Skatteförvaltningen en tackfest för världens mest strålande skattebetalare som också i vår skötte skattedeklarationsärendena i tid och i MinSkatt. Tackfesten är en del av ThisisFINLANDs kampanj på sociala medier i juni. Kampanjen går ut på att berätta om den finska välfärdsstaten och hur bra samhället fungerar. Kampanjen syns under midsommarveckan bland annat på kanalerna på sociala medier för ThisisFINLAND (ett medium för landsbilden) och Skatteförvaltningen. ThisisFINLAND koordinerar årligen cirka 12 olika kampanjer på sociala medier och tar i samarbete med finska organisationer upp viktiga teman med tanke på landsbilden. Andra teman i år har varit bland annat utbildningen i Finland och finländarnas relation till naturen.

Under tackfesten är det låtpremiär för tackfestlåten Epic Tax Party, en signaturlåt med skattetema, som gjorts för alla finländare. Teemu Keisteri som är känd bland annat under artistnamnet Windows95Man har gjort låten för Skatteförvaltningen.

Epic Tax Party arrangeras live på ThisisFINLANDs YouTube-kanal på torsdagen den 24 juni klockan 19.00.

På Skatteförvaltningen skapas innehållet till sociala medier för att användas av människorna. Enbart under skattedeklarationstiden i vår har inläggen på sociala medier tittats på 4,4 miljoner gånger. Sociala medier är ett mycket kostnadseffektivt sätt för Skatteförvaltningen att nå publik.

– Som vanligt erbjuder vi både nytta och underhållning. När människorna trivs blir de intresserade av vårt innehåll om skatter. Skatt.fi erbjuder närmare anvisningar medan vi på sociala medier påminner, handleder och uppmuntrar människor att sköta sina skatteärenden. Skatteförvaltningens kommunikation på sociala medier är i hög grad interaktiv: människor frågar och kommenterar – vi svarar och diskuterar. Därför är det naturligt att vi också arrangerar tackfesten på sociala medier, säger kommunikationschef Nilla Hietamäki på Skatteförvaltningen.

Fakta: Beskattningsbesluten kommer senast före utgången av oktober, de flesta får skatteåterbäringen i augusti–september

  • Om en har kompletterat sin skattedeklaration får personen senare ett nytt beskattningsbeslut från Skatteförvaltningen.
  • Ett nytt beskattningsbeslut skickas också till kunden om det har kommit in nya uppgifter om hens eller makens beskattning efter att Skatteförvaltningen skickat den förhandsifyllda skattedeklarationen.
  • På beskattningsbeslutet står det datum då personens beskattning slutförs. Om det sker ändringar i beskattningsuppgifterna innan beskattningen slutförs kan det ännu komma ändringar i dagen då beskattningen slutförs, beloppet av eventuell skatteåterbäring eller kvarskatt samt utbetalnings- eller förfallodagarna.
  • De utsatta dagarna för betalningen av eventuella skatteåterbäringar eller kvarskatter infaller även i år vid olika tidpunkter för olika kunder. Betalningsdagarna finns på det slutliga beskattningsbeslutet.
  • De flesta finländare har förfallodagarna för att betala kvarskatter eller utbetalningsdagarna för skatteåterbäringar i augusti–september.
  • Även de sista beskattningsbesluten blir färdiga före utgången av oktober. De sista skatteåterbäringarna betalas ut i december.

Mer information:

Låten Epic Tax Party är tillgänglig på förhand (YouTube) EPIC TAX PARTY Original mix | Skatteförvaltningen, Windows95man feat. Epic Tax Guy