Antalet kompletterade skattedeklarationer var endast lite större än i fjol och pappersdeklarerationerna minskar fortfarande i antal

Skatteförvaltningens meddelande, 20.5.2021

I år kompletterade uppskattningsvis 1,35 miljoner privatpersoner och näringsidkare sin förhandsifyllda skattedeklaration för 2020. Det exakta antalet klarnar när alla de skattedeklarationer som kompletterats på papper har digitaliserats.

Skattedeklarationen skickades till 5,4 miljoner kunder tidigare i vår. Det var alltså cirka en fjärdedel som hade behov av att komplettera. De övriga hade uppgifterna färdigt rätt på den förhandsifyllda skattedeklarationen och för deras del räckte det med att endast kontrollera uppgifterna. Uppgifter som ofta behöver kompletteras är hyresinkomster, hushållsavdrag och de eventuella resekostnader och utgifter för förvärvande av inkomst som gäller löntagarna.

I fjol kompletterade 1,3 miljoner personer den förhandsifyllda skattedeklarationen. Av dem gjorde dryga 190 000 (14,3 %) det på papper. Antalet av dem som lämnar deklarationen på papper har minskat i jämn takt och i år ser antalet ut att igen minska med cirka 5 procent.

Det totala antalet kompletterade skattedeklarationen ökade inte i och med distansarbete

Ökningen av antalet kompletterade skattedeklarationer var måttfull även om en stor del av löntagarna på grund av coronan delvis började arbeta på distans och Skatteförvaltningen fick in många frågor om distansarbete.

– De som börjat distansarbeta har alltså fört in avdragsuppgifter redan på skattekortet i fjol, gjort andra kompletteringar redan under tidigare år eller arbetat på distans mindre än halva året. Sålunda överskred avdraget för arbetsrum inte det avdrag för förvärvande av inkomst på 750 euro som löntagarna får automatiskt och inte heller resekostnaderna överskred självriskandelen på 750 euro, säger ledande skattesakkunnig Sami Varonen på Skatteförvaltningen.

MinSkatt är populär bland användarna

Användningen av MinSkatt har ökat från år till år. Från ingången av året har tjänsten haft 12,7 miljoner inloggningar.

De som sköter skatteärenden i MinSkatt ger respons på att tjänsten fungerar bra.

– I år har över 570 000 kunder gett respons efter att de besökt MinSkatt. Av dem berättade 85 procent att det gick bra att sköta skatteärenden, säger Joonas Jarva, produktägare för MinSkatt.

På basis av kundresponsen har vi gjort ändringar i tjänsten också i vår. Mest önskemål har det kommit om att få gränssnittet i MinSkatt bättre lämpat för mobiltelefoner och andra mobila enheter. Mot slutet av hösten publicerar Skatteförvaltningen en version av MinSkatt som anpassar sig för mobila enheter.

Beskattningen slutförs flexibelt även i år

Om kunden har kompletterat sin skattedeklaration får hen senare ett nytt beskattningsbeslut. Ett nytt beskattningsbeslut skickas också till kunden om det har kommit in nya uppgifter om hens eller makens beskattning efter att Skatteförvaltningen skickat den förhandsifyllda skattedeklarationen.

De utsatta dagarna för betalningen av eventuella skatteåterbäringar eller kvarskatter infaller även i år vid olika tidpunkter för olika kunder. Betalningsdagarna finns på det slutliga beskattningsbeslutet. Skatteåterbäringen betalas ut till de flesta kunder i augusti–september, de sista senast i december.