Ansökan om lindrat betalningsarrangemang för skatter börjar idag i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 21.4.2021

Företag och privatpersoner kan från och med onsdagen den 21 april ansöka om tidsfrist med betalningen av skatter med lindrigare villkor än vanligt. Syftet är att lindra de betalningssvårigheter som särskilt företag har.

Finansministeriet bereder som bäst en ändring i lagen om dröjsmålsränta och samtidigt lindrar Skatteförvaltningen villkoren för betalningsarrangemang. Det lindrade betalningsarrangemanget medför följande lättnader för kunderna:

  • tidsfrist med betalningen av de skatteskulder som redan ingår i ett betalningsarrangemang
  • möjlighet att lägga till nya skatter i ett redan gällande betalningsarrangemang
  • dröjsmålsräntan på skatteskulden sänks temporärt från 7 procent till 2,5 procent.

En ansökan om betalningsarrangemang avbryter indrivningsåtgärderna på Skatteförvaltningen tills ärendet avgjorts.

Det går att ansöka även om det tidigare betalningsarrangemanget förfallit

Alla de som inte har till exempel deklarationsbrister eller skatter i utsökning kan ansöka om ett lindrat betalningsarrangemang.

– Det går att ansöka även om det tidigare betalningsarrangemanget fortfarande är giltigt: det går att få ytterligare tid för betalningen av skatterna. Också de kunder kan ansöka vars tidigare betalningsarrangemang har förfallit. I vanliga fall går det inte till så här, säger överinspektör Timo Helin från Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen rekommenderar att ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt

Det lönar sig att ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt. E-tjänsten är det snabbaste sättet att få en ansökan till behandling. Om det inte är möjligt för någon att sköta ärenden i MinSkatt kan ansökan om betalningsarrangemang också göras per telefon.

Ett lindrat betalningsarrangemang kan ansökas till och med den 31 augusti. Skatteförvaltningen börjar godkänna ansökningar om betalningsarrangemang när lagändringen om nedsatt dröjsmålsränta trätt i kraft.

– Det lönar sig dock vid behov att lämna en ansökan så snabbt som möjligt. På detta sätt går det att undvika att skatterna överförs till utsökning innan ansökan lämnas. Om det finns skatter i utsökning går det inte att ansöka om ett lindrat betalningsarrangemang, säger Helin.

Ansökningarna behandlas i den ordning de anlänt. När ansökan behandlas, skickas inte de skatter som ingår betalningsarrangemanget till utsökning och ett företags skatteskulder publiceras inte heller i skatteskuldsregistret eller på protestlistan.

Samfund fick en frist på en månad med skattedeklarationen – skattedeklarationen ska lämnas senast den 31 maj

Skatteförvaltningen påminner också att en frist på en månad beviljats för skattedeklarationerna för samfund på grund av coronan. Samfund är exempelvis aktiebolag.

Tidsfristen har beviljats alla de samfund och samfällda förmåner vars räkenskapsperiod gått ut i december 2020. Samfunden ska lämna skattedeklaration senast den 31 maj. Tidsfristen behöver inte ansökas om separat och ingen förseningsavgift påförs heller för den ytterligare tilldelade tiden.

Mer information:
Villkoren för betalningsarrangemang lindras temporärt – skatt.fi

Tidigare om ämnet:
Lindring för företag och privatpersoner: förlängd tid för att betala skatter med en ränta på 2,5 procent – skatt.fi
Skattebetalningsarrangemangen lättas - Finansministeriet (vm.fi)
En tidsfrist på en månad beviljas för skattedeklarationen för samfund – skatt.fi