Skatteförvaltningen uppmuntrar löntagare att kontrollera sin årliga inkomstgräns på skattekortet – var fjärde kan ha en för låg skattesats

Skatteförvaltningens meddelande, 27.8.2020

Enligt Skatteförvaltningens uppskattning kommer den årliga inkomstgränsen att överskridas för var fjärde löntagare. Om skattesatsen är för låg beskattas inkomsterna enligt den högre tilläggsprocenten under resten av året. Skatteförvaltningen uppmuntrar alla löntagare att kontrollera inkomstgränsen på skattekortet och att vid behov genast skaffa sig ett ändringsskattekort. I september skickar Skatteförvaltningen sms till de sex tusen löntagare vars inkomstgräns på skattekortet kommer att överskridas betydligt.

– Vår uppskattning av att inkomstgränsen överskrids baserar sig på antagandet att inkomsterna för dessa kunder förblir lika stora också under resten av året. Kunden känner bäst till sin egen situation, säger överinspektör Päivi Ylitalo på Skatteförvaltningen.

Inkomstgränsen på skattekortet baserar sig på tidigare års inkomster. Skatteprocenten fastställs på basis av hela årets inkomster och eventuella avdrag från dem. På grund av det exceptionella året har många redan varit aktiva och skaffat sig nya skattekort.

Coronavirussituationen har eventuellt fört med sig ändringar i avdragen på skattekortet – kontrollera särskilt resekostnaderna

Det lönar sig också att kontrollera avdragen på skattekortet. Eftersom många har arbetat mycket på distans på grund av coronavirussituationen har flera löntagare mycket färre resor mellan hemmet och arbetsplatsen än under 2019. Om resekostnadsavdragen på det nuvarande skattekortet står antecknade enligt de faktiska resorna i fjol lönar det sig att uppdatera situationen.

– På Skatteförvaltningen uppskattar vi att hundratusentals kunder inte kan dra av kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen i beskattningen i år på samma sätt som under tidigare år. I huvudstadsregionen påverkar situationen inte resekostnadsavdragen så mycket för dem som använder kollektivtrafik. Om du däremot normalt har en lång arbetsresa men nu har distansarbetat och inte korrigerar uppgiften på ditt skattekort, kan du nästa år få en kännbar kvarskatt att betala, säger Ylitalo.

Skatteförvaltningen påminner dig om att du från och med 13.8 på vissa villkor också kan dra av kostnaderna för de ansiktsmasker som du använt under resor mellan hemmet och arbetsplatsen som resekostnader i beskattningen.

Förutom resekostnaderna hör exempelvis hushållsavdraget till de vanliga skatteavdragen. Också intresset att i beskattningen dra av kostnader för distansarbete är stort på grund av det exceptionella året. I skatt.fi finns anvisningar och råd om avdrag. Du kan ange alla avdrag redan på skattekortet. Då finns uppgifterna färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren.

Du behöver dock inte ange avdragen ännu på skattekortet. Du ska deklarera uppgifterna senast nästa vår när det är din utsatta dag för att komplettera skattedeklarationen.

Mindre inkomster för permitterade och uppsagda sänker nödvändigtvis inte skattesatsen

Skatteförvaltningen uppmanar också dem som blivit arbetslösa eller permitterade att kontrollera den årliga inkomstgränsen på skattekortet om de inte ännu har gjort det efter att den egna situationen förändrades.

Den inkomstrelaterade dagpenningen, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet är förmåner. När du ansöker om skattekort ska du ange förmånerna som förmånsinkomster, inte som löneinkomster, för att beräkningen av skattesatsen ska bli rätt.

Skattesatsen sänks dock nödvändigtvis inte även om inkomsterna ofta minskar i och med förmånen. Orsaken kan exempelvis vara att du inte beviljas samma avdrag för förmånsinkomst i beskattningen som du får för löneinkomst. Om den som blivit arbetslös eller permitterad inte skaffar sig ett nytt skattekort tar förmånsbetalaren ut 20–50 % skatt på förmånen.

Gör ändringarna på skattekortet i MinSkatt

Skatteförvaltningen rekommenderar elektronisk kommunikation på grund av coronavirussituationen. Du kan skaffa dig ett skattekort i e-tjänsten MinSkatt. I år har 72 % av de löntagare som skaffat sig ett ändringsskattekort gjort det i e-tjänsten.

Tips för att göra ett skattekort

  • Ta fram de uppgifter som behövs för att göra skattekortet: en uppskattning av hela årets inkomster, intjänade inkomster och skatter från och med ingången av året samt uppgifter om eventuella avdrag.
  • Använd skatteprocenträknaren som hjälp för att kontrollera skattekortets inkomstgräns.
  • När du gör ett skattekort i MinSkatt kan du ta hjälp av anvisningarna på skatt.fi.
  • I MinSkatt kan du också göra skattekortet på basis av de inkomstregisteruppgifter som flyttas över direkt från inkomstregistret till MinSkatt.
  • Vid behov får du hjälp med skattekortet också via chatt och riksomfattande servicenummer.

Mer information:

Anvisningar och råd om coronavirussituationen har samlats på sidan skatt.fi/corona