Skatteförvaltningen betalar skatteåterbäringar till en miljon kunder på fredagen – en del får sina återbäringar längre fram på hösten

Skatteförvaltningens meddelande, 31.8.2020

Den här veckan betalar Skatteförvaltningen den andra största posten skatteåterbäringar till privatpersoner på fredagen den 4 september. Cirka en miljon kunder får skatteåterbäring. Kvarskatterna förfaller till betalning för 300 000 kunder på tisdagen den 1 september.

Skatteförvaltningen betalar den här veckan ut totalt cirka 850 miljoner euro i skatteåterbäringar till sina kunder.

Det finns inte längre någon gemensam utbetalningsdag för skatteåterbäringarna. De första har fått sina skatteåterbäringar redan i juli. I augusti fick två miljoner kunder skatteåterbäring. Skatteåterbäringar kommer också att betalas ut i oktober, november och december. Under de kommande månaderna kommer uppskattningsvis 400 000 kunder till att få skatteåterbäring. Skatteförvaltningen känner än så länge inte till det exakta beloppet eftersom beskattningen för alla kunder inte har slutförts.

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen beror på när den egna beskattningen slutförs. Beskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika kunder. Beskattningen för alla kunder slutförs senast före utgången av oktober. Nu i september betalas skatteåterbäringen ut till de kunder vars beskattning har slutförts i juli.

Skatteåterbäringen betalas inte ut om pengarna går till obetalda skatter

Det är i regel livligt i Skatteförvaltningens kundtjänst på utbetalningsdagarna för skatteåterbäringar.

– Kunderna ringer exempelvis och frågar varför skatteåterbäringen inte kommit in på kontot. Svaret är ofta att skatteåterbäringen har använts till att betala skatter som förfallit till betalning eller skulder som är i utsökning, säger överinspektör Juha Villman på Skatteförvaltningen.

Om skatteåterbäringen inte kommit in på kontot lönar det sig att kontrollera den egna situationen i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. De vanligaste orsakerna finns också uppräknade på skatt.fi

Har kontonumret ändrats? Anmäl kontonummer som saknas i MinSkatt

För att skatteåterbäringen ska kunna betalas in på kontot den dag som anges i beskattningsbeslutet behöver Skatteförvaltningen ha uppgifter om kundens kontonummer. Om kontonumret ännu inte finns i Skatteförvaltningens uppgifter hinner skatteåterbäringen inte in på kontot på fredagen.

– Trots detta lönar det sig att anmäla kontonumret så snart som möjligt. Skatteåterbäringen betalas även om kontonumret anmäls för sent men först cirka fem veckor efter skatteåterbäringsdagen. Det går att hämta återbäringen från banken som betalningsanvisning tidigare men den är avgiftsbelagd enligt bankens servicetariffer, säger Villman.

Om du inte är säker på vilket kontonummer Skatteförvaltningen har i sina uppgifter ska du kontrollera numret i MinSkatt i punkten kunduppgifter. Du kan också anmäla eller ändra kontonummeruppgifterna i tjänsten.

Betalningsdagar för skatter i september

  • 1.9 förfallodag för kvarskatt, gäller 300 000 kunder
  • 4.9 utbetalningsdag för skatteåterbäringar, gäller 987 000 kunder
  • 7.9 förfallodag för fastighetsskatt, gäller 143 000 kunder

Mer information:

Skatteåterbäringar (information om bl.a. betalningsdagar) 
MinSkatt-anvisning: Så här anmäler du ditt kontonummer